معنی اسم مهراد

معنی اسم مهراد

نام مهراد

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم مهراد در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم مهراد

مهراد نام پسرانه پارسی اصیل، نامی دوهجایی با معنی زیبا که چند سالی است در میان ایرانیان برای نامگذاری فرزند پسر محبوب شده است. همانطور که در قسمت اسم پسر با م و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم مهراد اسم فارسی پسرانه است. اسمی محبوب و خوش آوا با معنی زیبا که در لیست اسم با م (نام های محبوب) نیز قرار می گیرد.

Mehrad name
اسم مهراد Mehrad name

در ادامه بررسی تخصصی اسم مهراد را ببینید.

بیشتر بخوانید