ونداد

معنی اسم ونداد

معنی نام ونداد

معنی و ریشه دقیق اسم ونداد

همانطور که در قسمت اسم پسر با و و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم ونداد اسم فارسی پسرانه است. نامی پسرانه که چون در این سال ها کمتر استفاده شده اسمی است با فراوانی کم که به اصطلاح عام اسم جدید پسر به حساب می آید. ونداد یک اسم خوش آوا، یک نام پسر ۵ حرفی زیباست با معنی زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد. در ادامه درباره اسم ونداد بیشتر بخوانید.

ونداد
معنی اسم ونداد

بیشتر بخوانید