Delyar name

معنی اسم دلیار

نام دلیار

معنی ریشه و فراوانی اسم دلیار در ثبت احوال ایران

درباره اسم دلیار در قسمت اسم های دخترانه با د در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی کمی صحبت کرده ایم. اسم دلیار یک اسم دخترانه اصیل با ریشه فارسی است که چون در این سال ها کمتر برای نامگذاری فرزند دختر استفاده شده است یک اسم جدید دختر از دید پدر مادر های فارسی زبان به حساب می آید. اسم با معنی زیبا و خوش آوا برای دختر خانم ها.

در ادامه بیشتر با این اسم دخترانه زیبا و شیک آشنا خواهید شد:

بیشتر بخوانید