Shayan name

معنی اسم شایان

نام شایان

معنی، ریشه و فراوانی اسم شایان

همانطور که در قسمت اسم پسر با ش و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم شایان اسم فارسی پسرانه، نامی خوش آوا، اسم پسر ۵ حرفی زیبا با معنی زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد. شايان نام پارسی اصیل زیباست که در دهه شصت به اوج محبوبیت خود رسید و در حال حاضر نیز به دلیل زیباییش هنوز جز نام های پرطرفدار و اسامی محبوب پسرانه برای انتخاب اسم به شما می رود.

در ادامه همه چیز درباره نام شایان را بخوانید.

بیشتر بخوانید