اسم شهراز

معنی اسم شهراز

شهراز

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم شهراز در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم شهراز

معنی شهراز

اسم شهراز به جع معناست؟ Shahraz name meaning

شهراز یعنی: راز بزرگ، راز شکوهمند. شهراز از ترکیب شه (شاه) و راز ساخته شده است. شاه مظهر اقتدار و شکوه است و  راز به تنهایی می تواند بار معنایی مثبت یا منفی داشته باشد که البته معمولا مثبت است اما در ترکیب با “شه” مفهوم کاملا مثبت به خود می گیرد و معنی می شود: راز باشکوه.

راز با شکوه چیست؟

به نظر شما یک راز باشکوه چه چیزی می تواند باشد؟ عشق یک عاشق یا یک راز و رمزی که سعادت فرد یا جمعی را در خود نهفته دارد. دیدگاه شما چیست؟

ریشه اسم شهراز

ریشه نام شهراز فارسی است و یک نام کاملا ایرانی محسوب می شود. به طور کلی شهراز از جمله اسم های زیبای دخترانه دو هجایی با فراوانی کم است که تشابه زیادی با نام شهرزاد نیز دارد.

معنی اسم شهراز

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم شهراز را خواهید دید.

بیشتر بخوانید