اسم مهبان

معنی اسم مهبان

مهبان

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم مهبان در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم مهبان

معنی مهبان Mahban Name Meaning

مهبان یعنی: نگهبان ماه. مجازا یعنی زیبا چون ماه. “مه” به معنی ماه است و پسوند “بان” به معنی نگهدارنده و نگهبان که در حیلی از واژگان و اسامی کاربرد دارد.

ریشه اسم مهبان

ریشه نام مهبان فارسی است.

معنی اسم مهبان
معنی و ریشه مهبان

به عقیده برخی از دوستان این نام از نظر معنا برای فرزند پسر مناسب تر است. به نظر می رسد این عقیده ریشه در عقاید جدید خواسته یا ناخواسته فرهنگ امروزی ما دارد که دختر و زن نمی تواند شخصیت قدرتمندی داشته باشد. کما اینکه در گذشته، ایران باستان شخصیت هایی چون آناهیتا و آرتمیس داشته که متاسفانه در چند دهه اخیر به آن ها کمتر پرداخته شده است. لیست زنان بزرگ تاریخ ایران را ببینید.

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم مهبان را خواهید دید.

بیشتر بخوانید