اسم مهریار

معنی اسم مهریار

نام مهریار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مهریار در ثبت احوال ایران

اسم مهریار از نظر آوایی تشابه زیادی با نام های مهیار، مهزیار و مهدیار دارد. اما هر سه اسم نام های متفاوت با معانی مختلف هستند. مهریار، مهزیار و مهیار نام های پارسی و نام مهدیار یک اسم عربی – فارسی هست.

مهریار نامی زیبا که معمولا برای نامگذاری پسران استفاده می شده است اما مهریار در حال حاضر در ثبت احوال نام دخترانه ثبت می شود.

معنی اسم مهریار
معنی مهریار

در ادامه بررسی کامل اسم مهریار را ببینید:

بیشتر بخوانید