Turkish girls name with m

اسم دختر ترکی با م

نام های ترکی دختر با م

شامل اسم های ترکی استانبولی و آذری دخترانه که با حرف میم شروع می شوند. به طور کلی اسامی با حرف م از جمله نام های محبوب هستند. اسم های با م هم تعدادشان به خصوص در زبان فارسی زیاد هست. در ادامه لیست اسامی ترکی با حرف م را می بینید.

Turkish girl name with M
اسم دختر ترکی با م

اسم ترکی دختر با حرف م

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دخترانه ترکی
۱ ماشگانا ترکی مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی این اسم زیبا مرسوم بوده است.
۲ ماه بی بی فارسی، ترکی ماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
۳ ماه خانم فارسی، ترکی ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
۴ ماهنی اسم دختر ترکی ترانه. از نام های مرتبط با شعر و موسیقی.
۵ منجوق ترکی نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین روی لباس، گل سر و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
۶ مونجوق ترکی = منجوق. ماهچهٔ علم و چتر و آن چیزی می باشد که از زر و سیم و غیره راست کرده بر سر علم لشکر و غیره می نهند. معنی کامل در: لغت نامه دهخدا: منجوق.

البته اسم مارال هم از اسم های زیبای دخترانه ترکی است. بررسی کامل: اسم مارال.

اسم دختر ترکی با م
اسم ترکی با م

کدامیک از اسم های ترکی آذری دخترانه با حرف م به نظر شما زیباتر هستند؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید. ضمنا اگر اسم دختر ترکی با حرف م سراغ دارید که در لیست بالا نیست، در قسمت نظرات بنویسید تا اضافه نماییم.

لیست کامل اسم های ترکی در: اسم ترکی

Turkish girl name with L G

اسم ترکی برای دختر با ق گ ل

اسامی ترکی دختر با حرف ق گ ل

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف قاف، گاف، لام شروع می شوند.

اسم ترکی با ل، ق و گ

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دخترانه ترکی
۱ قیزبس ترکی دختر بس، متاسفانه در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند. قسمت اسم های عجیب و غریب در ثبت احوال را ببینید.
۲ گزل ترکی زیبا. در تمامی فرهنگ ها بسیاری از نام ها در معنی زیبا، برای نامگذاری فرزند دختر به کار برده می شوند. جدا از اینکه گزل و زیبا خود به تنهایی نیز نام دخترانه هستند.
۳ گلین ترکی عروس. گلین در فارسی نیز با تلفظ فتحه روی حرف گاف، (در قدیم) به معنی به رنگ گل سرخ بوده است و به مجاز در فارسی یعنی زیبا و شاداب.
۴ گوهرتاش فارسی، ترکی ترکیب گوهر (فارسی) + تاش (ترکی) به معنی همتای گوهر. درباره واژه گوهر در پایین جدول بخوانید.
۵ لاچین ترکی شاهین شکاری.

گوهر

گوهر معادل جوهر (معرب شده گوهر) است و تعبیر جوهر و جوهره وجودی را نیز حتما شنیده اید. برای واژه گوهر در فرهنگ ما ایرانیان معانی متفاوتی وجود دارد:

  1. هر کدام از سنگ‌های قیمتی مانند الماس، زمرد و یاقوت، مروارید را گوهر گویند.
  2. گوهر به مجاز معنی اصل و نسب، نژاد می دهد.
  3. مجازا معنی نهاد و سرشت نیز دارد.
  4. (به مجاز) هر شخص یا چیز و والا و نفیس.
  5. (به مجاز) اشک.
  6. در قدیم (به مجاز) هر یک از چهار عنصر (آب، خاک، باد، آتش).
  7. در عرفان روح، نفس ناطقه، حقیقت انسان کامل و معانی و صفات را گوهر گویند.

کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف ق، گ، ل به نظر شما اسم زیباتری است؟ در قسمت نظرات بنویسید.