فروردینی

طالع بینی و خصوصیات مرد متولد فروردین

مرد متولد فروردین ماه

خصوصیات مرد و پسر متولد فروردین

پسر فروردین
پسر متولد فروردین

فروردین

همانطور که در وب سایت نام فارسی و معنی نام ماه ها اشاره شد، در منابع زبانی ایران باستان معنی ماه فروردین این چنین است:

فروردین یعنی:

فروردین نام نخستین ماه و فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و اوستایی و پارسی باستان فرورتینام، در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.بنا به عقیده پیشینیان، ده روز پیش از اغاز هر سال فروهر در گذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته، برای سرکشی خان و مان دیرین خود فرود می آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر می‌برند. به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان، هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده اند. فروهران در ده روز آخر سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از بر آمدن آفتاب، به دنیای دیگر می‌روند.

خصوصیات کلی مرد فروردین

مرد فروردینی در یک نگاه

مرد متولد فروردین ماه، مردی است رک و راست، عاشق پیشه، حادثه جو، تند و آتشین مزاج و پر حرارت، حسود، پرتوقع و ریاست طلب که دوست دارد رهبر و فرمانده باشد. آیا روح این مرد و باطن مخفی او را می شناسید؟

منجمین، مرد متولد ماه فروردین را با جملات جالبی توصیف کرده اند: “رعد و برق، مشعل پرنده، منبع نیروهای صادق و رک و راست”؛ او برای زن می تواند یک آن بسیار هیجان انگیز و گرم و ایده آل باشد و یک آن دیگر سرد و یخ و بی تفاوت و گریزان.

اگر در جستجوی یک مرد سربراه، همیشه یکنواخت و صد درصد مطمئن و امن و امان هستید، او را به همسری انتخاب نکنید. اما اگر طالب فقط عشق و هیجان هستید، او بهترین مرد دنیاست.

در ادامه خصوصیت مردان متولد فروردین و شخصیت شناسی متولدین مرد فروردین را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید