پسر مهر ماهی

طالع بینی و خصوصیات مرد متولد مهر

مرد متولد مهر ماه

خصوصیات مرد و پسر متولد مهر

October boy
پسر مهر ماهی Mehr

خصوصیات کلی مرد مهر ماهی

مرد ماه مهر در یک نگاه

از ویژگی های مرد متولد مهر ماه می توان، انصاف،‌ تعادل، زن پرستی، خوش سلیقگی و گاهی تنبلی و بی اعتنایی نسبت به زندگی را نام برد.

در ادامه خصوصیت مردان متولد مهر و شخصیت شناسی متولدین مرد مهرماه را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید