abjad name

ابجد اسم

در طول دوازده سال فعالیت تیم نام‌فارسی بارها دوستان زیادی درباره ابجد، محاسبه ابجد اسم، بررسی نام بر اساس ابجد، پیشنهاد نام های متناسب با ابجد، ارتعاش اسم، طالع و مواردی از این قبیل از ما پرسیدند و می پرسند.

ابجد اسم

ابجد  و علم اعداد

ابجد یا علم اعداد یا عددشناسی اینگونه بیان می دارد که حروف همانطور که آوای خاص خود را دارند، دارای ارتعاشات مخصوص هستند. پس هر کلمه یا اسم دارای ارتعاشات خودش هست. بر اساس عددشناسی (علم اعداد)، اقبال و طالع خوب در واقع افزایش نیروی جذب است که موجب هماهنگی در ارتعاشات ما می‌شود. ارتعاش کلمات، ارتعاش اعداد و ارتعاش حروف. برخی معتقدند علم‌الاعداد و علم الحروف (جفر)، در الهیات مسیحی برای تفسیر گذشته یا پیش‌گویی آینده به کار می‌رود. فیثاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می‌دانستند و براین باور بودند که اعداد، حروف و کلمات، ماهیت واقعی جهان را به تصویر می‌کشند.

بررسی نام بر اساس ابجد

برای محاسبه ابجد اسم به موارد زیر نیاز هست:

 1. نام فعلی شما
 2. ماه تولدتان
 3. نام مادر شما

بر اساس ابجد دو مورد محاسبه می شود:

 • آیا نام شما با ماه تولدتان تناسب دارد؟
 • اسم شما در کدام طبقه اجتماعی قرار می گیرد؟

طبقات اجتماعی از دید ابجد شامل ۴ دسته زیر است:

 1. اشرافی
 2. عرفانی
 3. کم درآمد
 4. حادثه آفرین (حادثه ساز)

در بررسی نام شما، مشخص می شود که اسم شما در کدامیک از طبقات اجتماعی بالا قرار می گیرد. که اشرافی یعنی بهترین حالت و حادثه ساز یعنی بدترین حالت. در واقع معنی هر طبقه اجتماعی به صورت زیر است:

 1. اشرافی: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی های مثبت بین ۷۵ تا ۱۰۰%.
 2. عرفانی: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۵۰ تا ۷۵%.
 3. کم درآمد: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۲۵ تا ۵۰%.
 4. حادثه آفرین: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۱ تا ۲۵%.

زمانی که شما درخواست مشاوره و بررسی نام مد نظرتان را بر اساس ابجد دارید، موارد فوق بررسی می شوند و طبقه بندی نام شما بر اساس دسته بندی اشرافی، عرفانی، کم درآمد و حادثه ساز به شما گفته می شود.

هزینه بررسی نام بر اساس ابجد در حال حاضر ۸۰ هزار تومان است. برای درخواست بررسی نام در اینستاگرام نام‌فارسی NameFarsi@ و یا تلگرام به آیدی mehrdoust@ پیام دهید. حتما در متن پیام خود بنویسید: “درخواست بررسی نام دارید” و نام مورد نظر، ماه تولد و نام مادر را بفرمایید.

Abjad name calculation

پیشنهاد اسم بر اساس طبقه اشرافی

طبعا زمانی که نام شما در دسته اشرافی (یعنی بهترین حالت) قرار می گیرد، تغییر نام بر این اساس پیشنهاد نمی شود. مگر اینکه خود شما از آوا یا ریشه و معنای اسمتان ناراضی باشید. در سایر حالات (برای تغییر نام و یا تعیین نام فرزند) پیشنهاد اسم صورت می پذیرد و حدود ۲۵ اسم متناسب ابجد شما که همگی در طبقه اشرافی و در وضعیت معیشت صعودی قرار می گیرند (یعنی بهترین حالت ممکن برای شما) پیشنهاد می شود.

به این صورت که حدود ۷۰۰۰ نام مورد بررسی قرار می گیرند و بر اساس تجربه این چندین سال حدود ۲۵ اسم متناسب هر فرد وجود خواهد داشت که همگی پیشنهاد می شوند (قطعا اگر مورد متناسب بیشتری موجود باشد، در لیست ارسالی قرار می گیرد).

هزینه پیشنهاد نام بر اساس ابجد در حال حاضر ۵۵۰ هزار تومان است.

در اینستاگرام نام‌فارسی NameFarsi@ و یا تلگرام به آیدی mehrdoust@ پیام دهید. حتما در متن پیام خود بنویسید “درخواست پیشنهاد اسم با طبقه بندی ابجد“.

✅ ضمنا نمونه های رضایت از مشاوره های انجام شده را در آدرس زیر ببینید:

رضایت از مشاوره اسم