Northern Girl Name

اسم دخترانه شمالی

اسم دختر شمالی (گیلکی و مازنی)

شامل نام های زیبای دخترانه گیلکی و مازنی به همراه معنی

به درخواست همراهان وبسایت نام فارسی و اینستاگرام نام فارسی، قسمت اسم های دختر شمالی اضافه گردید که در برگیرنده تمامی اسم های زیبای دخترانه مازنی و اسامی زیبای دخترانه گیلکی به ترتیب حروف الفبا و معنی اسم می باشد.

اسم دختر شمالی North girl’s name

منظور نام هایی هستند که ریشه شان از شمال ایران (استان های گیلان، مازندران و گلستان) می آید. اسم های زیبای مازنی و گیلکی دخترانه.

North girl's name
اسم شمالی دختر

اسم های زیبای گیلکی دخترانه

اسم گیلگی (شمالی) دختر با حرف آ، الف

“اسم دخترانه گیلکی، معنی اسم”

اَرسو: اشک (برای غم و شادی)
آکوله: از انواع برنج.
الیزه: اسم مکان، محلی در رودبار.
آمله: دختر اشتاد دیلمی که بنای شهر آمل منسوب به اوست.
آموج: آموخته، خوگرفته.
آمولای: پروانه.
انگاره: تهیه و تدارک.
ایاز: شبنم.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با حرف ب

برفانک: پرنده‌ای از انواع سهره.
برفانو: برفانک
برفین: برفانک. در فارسی نیز اسم دختر به معنی مثل برف، سفید و پاک.
بی‌بی: کرم ابریشم.
بینه: گیاه معطر، نعنا.

اسم دختر گیلکی با پ

پاپلی: پروانه.
پامچال: گل معروف.
پَرزَه: آهو.
پورسو: پرنور.
پیتونَک: پونه، گیاه معطر.
پیندِره: گیاه دارویی، پنیرک.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ت

تاگیره: از سبزی‌های صحرایی و خورشتی.
تال: از گیاهان شبیه به نیلوفر.
تاله: هوس، میل.
تایه: ابریشم تابیده.
ترمی: مه
تلایه: صبح خیلی زود.
تورنگ: قرقاول.
تونْگْ: النگو، از انواع درختان شمال.
تونگوله (تونگولی): تلنگر.
تی‌تی: گل، شکوفه.
تی‌شین (تی‌شینا): مال تو.

اسم دختر گیلکی با چ

چاپلا: کف زدن از روی شادمانی.
چرین: از پرنده‌گان.
چمپا: از انواع برنج، خوش‌بو.
چولی: چکاوک.
چیره: چهره، رخسار.
چیری: از انواع سهره.

اسم دختر گیلکی با خ

خوجیر: خوب.
خورتاو: مشرق، زمین رو به آفتاب.
خورتو
خورته
خوری‌سو: اسم تاریخی، خواهر امیره ساسان گسکری فرمان‌روای گیلان. معشوقه و همسر شرفشاه دولایی، شاعر گیلکی‌سرای قرن ۸ ه.ق. نور و اشعه خورشید.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با د

دیل‌زنش: مطابق میل و دل‌خواه.
دیل‌سوج: دل‌سوز
دیل‌سوجه
دیلمای: زن دیلمانی.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ر

راپا: منتظر.
رافا
راکه: چوب نازک و قابل انعطاف، ترکه.
رمشک پرچین اطراف مزارع و باغ‌ها.
روجا: ستاره. معادل اسم تارا.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ز

زرج: کبک.
زرکا: از انواع مرغان آبی.
زفه: جوانه درختان.
زیبه: از پرنده‌گان.

اسم دختر گیلکی با س

ساره: ستاره. البته ساره ریشه عبری هم دارد و معادل اسم سارا هم هست.
سِچومه: سیاه‌چشم.
سَلَمبار: چشمه‌ای گوارا در اشکورات.
سوجان: سوزان.
سونه: توت وحشی.
سیتکا: مرغ مینا.
سیتی: سار.
سی‌ده: اسم تاریخی، زن فخرالدوله بویه‌ای و خواهر شهریاربن قارن.
سیکیه: از پرنده‌گان صحرایی.
سیمبر: میدان دلگشا و مصفا.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ش

شامار: ملکه، بهترین مادر.
شاناز: اسم تاریخی، شاهزاده خانمی از آل‌بویه.
شروین‌دخت: اسم تاریخی. شروین به تنهایی اسم پسر محبوب است.
شوروم: مه صبحگاهی.
شوماهان: اسم تاریخی.
شیشک: ستاره پروین.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ف

فازومّا: نوعی رقص، حرکات زیبای پیش از کشتی گیله‌مردی.
فرنگ: سنجاقک.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ک

کاس مار: مادر (دختر) زاغ چشم.
کاکوله: از پرنده‌گان.
کرماج: نوعی گل پامچال که در اطراف درفک می‌روید.
کیاتاج: از اسمهای تاریخی.
کی‌شین (کی‌شینا): مال که؟
کیشیم: از مرغان دریایی.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با گ

گول‌چیره: گل‌چهره.
گول‌ناز: نوعی گل، گلی که نازنین و زیباست.
گِئسه: گیسو.
گِئشه: عروس، عروسک
گیلا: مخفف گیلان، گیل دختر، دختر گیلانی
گیلار: از انواع مرغان دریایی.
گیلان: گیلان
گیلان‌تاج: تاج سر گیلان.
گیلان‌دخت: دختر گیلان.
گیل‌سو (گیلی‌سو): روشنایی گیل (دختر)
گیلی: دختر گیلک.
گیل‌یار (گیلی‌یار): یار گیل، همسر گیل.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ل

لیجار: نیزار، محل رویش نی.
لیروک گلی زردرنگ با ساقه بلند و بسیار معطر (اشکورات)

اسم گیلگی (شمالی) دختر با م

مارخو: دوست‌دار مادر، متکی به مادر.
ماسو: روشنایی ماه.
مانلی: معنی اسم مانلی را ببینید.
مانگه‌دیم: ماه‌رو، ماه‌رخ؛ معادل ماه رخ (اسم فارسی) و آیرخ (اسم ترکی)
مرجانی: گل مریم.
مرخه: دانه‌ها و مهره‌های رنگی و تزیینی.
مریم‌گوله: گل مریم.
منگه‌تاو: مهتاب.
مورجانه: جوانه.
مورواری: مروارید.
میجام: اسم تاریخی، زن ماکان (به روایت ابن‌اسفندیار)
میجانک جان من.
میجنک: مژگان.
میجیک مژگان.
میشیم: بنفشه وحشی.
ملیجه: گنجشک.

 

Northern Girl's Name
اسم شمالی دختر Northern Girl’s Name

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ن

اسم های زیبای گیلکی برای دختر

نأجه: به معنی آرزو.
نازِگول: نازگل
نسا (نسو): جنگل همیشه سایه، سمت رو به سایه. [Nasaa یا Nasum در لغت به معنی جهت جغرافیایی حنوب می‌باشد.
نوشْکْ: از پرنده‌گان کناره مرداب و نیزار.
نیلو: اسم مکان، اشکورات. نیلوفر نیز اسم دختر زیبای ایرانی که در دهه ۶۰ بسیار بسیار محبوب بود.
نیناکی: مردمک چشم.
نینای: عروسک.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با و

وارن‌بو: از گیاهان معطر و دارویی، بادرنگ‌بویه.
وارش: باران.
واهیلا: بی‌قرار، بی‌تاب، رسوا.
وسمار: مادر (دختر) بس است. آخرین دختر باشد.
ووشه: خوشه.
وزگه: جوانه.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ه

هَرای: گریه، فغان.
هیلَک: تکمه‌های فلزی که زن‌ها به پیراهن خود می‌دوزند.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ی

یاکند، اسم تاریخی، دختر فرخان کوچک (به روایت ابن اسفندیار)
یالمَند، تیرکمان، قوس قزح.

> مشاهده لیست کامل نام های گیلکی


اسم دختر گیلکی مازنی
نام دخترانه شمالی

اسم‌های دخترانه مازندرانی

اسامی دختر مازنی به ترتیب حروف الفبا

نام مازنی دختر، معنی اسم

اسم مازنی (شمالی) دختر با آ

آرمه
آشره
اریکا: نام روستایی در استان مازندران.
اشلی: نام کوهی در مازندران.
الیکا: نام روستایی در مازندران به معنی مال بسیار، دارایی فراوان؛ آلبالوی جنگلی که در جنگلهای مازندران و حاشیه دریای خزر یافت می شود.

اسم مازنی (شمالی) دختر با ب

بدری
به مونی: به مانند

اسم مازنی (شمالی) دختر با ت

تآتر:  آذر، اخگر، آتش.
ترمه: نوعی پارچه با نقش های زیبا.
ترنم: آواز، نغمه
تِرنه: شادابی، جذابیت؛ کاربرد در روستاهای مازندران.
تساپه: “تسا” یا “تیسا” یعنی برهنه، خالی، خالص و “په” یعنی لنگه، و “تیساپه” یعنی بی لنگه
تنی: در گویش مازندران یعنی شکوفه
تیسا: خالص
تیسا ناز: در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + ناز (زیبا)

اسم مازنی دختر با خ

خورشید (اسپهبد خورشید در ناحیه جنوبی سواد کوه)

اسم مازنی (شمالی) دختر با د

دلکش: جذب کننده دل، دلربا، دلپذیر.
دلوسه: دلخواه
دوکا

اسم مازنی دختر با ر

راشا
راشر
روجا: درخشان ترین ستاره شب، آخرین ستاره که تا سپیده صبح می‌درخشد. ستاره صبح.
ریرا: در گویش مازندران به معنی “بیدار باش”، “به هوش باش”.

اسم مازنی (شمالی) دختر با س

سانیا: در گویش مازندران به معنی سایه روشن جنگل
سرگل

اسم دختر شمالی با ش

شبره: شبنم
شکال: در گویش مازندران آهو
شوکا: نام آهوی وحشی
شهربانو: شمشاد خانم

اسم دختر مازنی با گ

گیلانه

اسم مازنی دختر با م

ماتیسا: ماهتیسا، در گویش مازندران به معنی ماه تنها است. اسم زیبای مازنی
ماجان: معجن، ماهگان، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف شاهرود
ماهتو: مهتاب
مسل
میترا: شاهزاده مازندرانی
میشکا: میچکا، گنجشک در زبان مازندرانی
مها: در گویش مازندران ابر

اسم دختر شمالی با ن

ناکتا: ناک= یک نوع گلابی، تا = مانند؛ دختر شیرین مثل گلابی
نجمه: نام نوعی سبک ساز در مازندرانی
نیشا: غنچه

اسم مازنی (شمالی) دختر با و

وارش: باران
وندای
ونوشه = گل بنفشه

> مشاهده لیست کامل نام های مازنی

اگر اسم شمالی را می شناسید که در لیست بالا نیست، حتما در قسمت نظرات بنویسید تا به زودی به لیست اسامی شمالي اضافه نمایید.

4.8/5 - (25 امتیاز)

53 نظر برای “اسم دخترانه شمالی”

  1. اسم دختر شمالی، سوکسا داریم تو زبان مازندرانی یا رشتی؟

   0
   0
 1. اسم ها رو عالی توضیح میدین
  اسم مانلی رو هم تو همین سایت سرچ کن (اون قسمت ذره بین بالای صفحه) بررسی کاملش رو ببین عالی

  4
  0
   1. ریشه این اسم عبری هست ولی در زبان عربی هم هست و از اونجایی که مازندران در گذشته محل اختفای سادات و مهاجران عرب زبان بوده ،برخی از کلمات عربی در زبانش نفوذ کرده مثلا مقراض که یعنی قیچی و به عربی هم مقراض گفته میشه

    2
    1
 2. روشا اسم دختر شمالی هست، اسم دختر دوستم مانلی هست که خودش مثل اسمش زیباست

  4
  0
 3. شمال زیباست، دختر های شمالی زیبا هستند؟
  اسم دختر شمالی قشنگ بگید

  1
  1

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.