زنان نامدار ایرانی

نام شخصیت های زن بزرگ و معروف تاریخ ایران

در مطالب قبلی مردان تاریخ ساز ایران زمین را معرفی کردیم و در این پست نام زنان و دختران نامدار و مشهور تاریخ ایران را قرار داده ایم.

شخصیت های زن معروف ایران
زنان تاریخ ساز ایرانی

بانوان تاریخ ساز غیر معاصر

آباندخت همسر داریوش سوم
آپامه سردار ساسانی، دختر سپیتمن
آتوسا نام دختر کورش بزرگ، همسر داریوش بزرگ، مادر خشایارشا، دختر اردشیر دوم
آذر آناهیتا همسر شاپور یکم ساسانی
آذرنوش سردار ساسانی
آذرین شاهدخت هخامنشی که سردار نیز بوده است.
آرتادخت وزیر دارایی اردوان چهارم اشکانی
آرتمیس فرمانده نیروی دریایی خشایارشا
آرتونیس دختر ارته باز و سردار داریوش بزرگ
آریاتس سردار هخامنشی
آریان همسر ایشتوویگو و مادر ماندانا؛ (ممکن است آریانا بوده باشد و یا اسم آریان نیز در گذشته اسم مشترک بین دختر و پسر بوده باشد.)
آزاده هنرمندی در زمان بهرام گور و دلداده او
آزرمی‌دخت شهریار ساسانی و دختر خسروپرویز
آسپاس دختر اردشیر دوم
آسپاسیا همسر کورش دوم
آمستریس دختر داریوش دوم
آندیا همسر بابلی اردشیر درازدست
ابردخت سردار ساسانی
ارتیستون دختر کورش بزرگ و خواهر آتوسا
اسپازیا دلداده یونانی کورش دوم
استاتیرا دختر داریوش سوم
الوگون همسر بابلی اردشیر درازدست
امستریس همسر خشایارشا، دختر هوتن، دختر اردشیر دوم هخامنشی
امیتیس دختر هووخشتره که باغهای معلق بابل به نام اوست. معنی اسم آرمیتی را ببینید.
انوشه خواهر پدر شاپور یکم
بانو همسر بابک خرمدین
بانودخت مادر انوشیروان
بخت آفرید (در دربار خسرو انوشیروان)
برزآفرید سردار ساسانی
برزین دخت سردار ساسانی
به آفرید دختر گشتاسب، نام زنان ساسانی
پارمیس دختر بردیا برادر کمبوجیه و همسر داریوش بزرگ
پانته آ همسر آریاسب سردار کورش یزرگ
پدما همسر داریوش
پرنگیس دختر افراسیاب، همسر سیاوش، مادر کیخسرو
پروشات شهبانوی داریوش دوم، مادر اردشیر دوم هخامنشی
پریزاد همسر داریوش دوم، دختر اردشیر
پوراندخت شهریار ساسانی و دختر خسروپرویز
پوروچیستا دختر زردشت اسپنتمان (معنی اسم چیستا را نیز ببینید)
پیروزدخت از نیاکان مزدک
جهان بانو خواهر شهربانو، شاهدخت ساسانی
دارای‌دخت شاعر
داناک سردار هخامنشی
دغدو مادر زردشت اسپنتمان
دینَگ (زنی فرمانروا و یکی از شاهنشاه ایران و مادر هرمز سوم و پیروز سوم و بلاش یکم)
رخسانه (رکسانه) دختر داریوش سوم، همسر باختری اسکندر مقدونی
روشنک دختر داریوش سوم
سورا دختر اردوان پنجم
سیم تن همسر بهرام گور
سیمین دخت شاهدخت ارمنستان ایران
شاپوردخت دختر شاپور یکم
شاپوردُختک مادر بهرام سوم ساسانی
شهربانو دختر یزدگرد سوم ساسانی
شهرزاد شاهدخت ساسانی، دختر هزار و یک شب
شیرین همسر خسروپرویز و دلداده فرهاد
کاساندانه دختر فرناسپهی هخامنشی، همسر کوروش بزرگ بود
گردآفرید سردار ساسانی
گُردویه (فرمانده سپاه ساسانی)
گلبویه سردار ساسانی
ماندانا دختر آستیاگ پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش بزرگ
ماه آذر سردار ساسانی
مروارید دختر فیروز
مشکناز دلداده بهرام گور
مشیا (مشیانه) نخستین مادر آریایی در اوستا، بمنزلهٔ حوا در نزد اقوام سامی
موزا اولین شهریار زن اشکانی و همسر رومی فرهاد چهارم و مادر فرهاد پنجم اشکانی
مهرمس سردار هخامنشی
مهریار سردار ساسانی
میتراداد سردار اشکانی
میترادخت سردار اشکانی
نگان زن دلاوری که با تازیان جنگید
نوش آفرین شاهدخت ساسانی
نوشین اسم دختر در زمان دوره ساسانی بویژه در زمان انوشیروان دادگر
وهومسه سردار هخامنشی
هوتن مادر داریوش بزرگ
هومی یاستر سردار هخامنشی
یوتاب خواهر آریوبرزن و سردار داریوش سوم در جنگ با اسکندر مقدونی که همراه با برادر خود پا به پا جنگید.

در انتها اگر نام شخصیت تاریخی و یا تاریخ سازی مد نظر دارید که در لیست بالا از قلم افتاده در قسمت نظرات بفرمایید تا به لیست زنان تاریخ ساز ایرانی اضافه گردد.

4.2/5 - (6 امتیاز)

3 نظر برای “زنان نامدار ایرانی”

  1. اسم دختر چهارم کوروش کبیر مروعه می باشد به معنای زیبارو صورت نورانی مثل ماه که در مصر به دست برادر خود کمبوجیه در حالی که باردار بود کشته شد به دلیل افشای برادر کشی بردیا توسط کمبوجیه

    1
    0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.