نام پسر با ج

نام پسر ایرانی با حرف جیم

اسم پسر با حرف ج
اسم پسر ایرانی با ج

 

ردیفاسم پسرریشه ناممعنی اسم
۱جابراوستایی، پهلویتسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضرت حق ، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق (ع)
۲جادییونانیطلب کننده بخشش ، خواهنده عطا
۳جاراللاوستایی، پهلوی لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استاد سفیر، حدیث، نحو، لغت و علوم بلاغی بود.
۴جاسماسم عبری عامیانه قاسم
۵جالینوسعبری نام پزشکی یونانی
۶جاماسبعربیجاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
۷جاماسپعربیجاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
۸جامشیدعربی جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۹جان افروزعربی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۱۰جان افزاعربی جان افزا
۱۱جان بخشانعربی اسم پسر به معنی جان بخش
۱۲جان محمدعربیجان (روان) + محمد (ستوده شده)
۱۳جان مهرعربی مهربان جان
۱۴جانعلیعربی جان ( بلند مرتبه) + علی (عربی)
۱۵جانلیعربی جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۱۶جانوسیارعربیجانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۷جانوشیارعربی جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۸جانیعربی جاندار
۱۹جانیارعربی یاری دهنده جان، نام مورخی از مردم بخارا
۲۰جاهدعربی کوشا، ساعی
۲۱جاویدعربی همیشگی، ابدی
۲۲جبارعربی، فارسی نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد، دارای سلطه و قدرت
۲۳جندلفارسی، ترکی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۲۴جنیدفارسی، عربی نام عارفی معروف در قرن سوم هجری
۲۵جوادیونانی بخشنده، از نامهای خدواند، لقب امام نهم شیعیان
www.NameFarsi.com

  ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ج

3 نظر برای “نام پسر با ج”

  1. بازتاب: درسا
  2. درود، اینا که اکثرشون عربی و عبری نیستن، اشتباه زدی تازه جالینوس هم یونانیه نه عبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *