Boys' name with m

نام پسر با م

اسم پسر فارسی با حرف م

فهرست کامل زیباترین اسامی پسرانه با م

نام های پسرانه با حرف میم

اسم پسر فارسی با م

نام های پسرانه پارسی بسیاری هستند که با حرف م شروع می شوند. در واقع اسامی پسرانه محبوب با م فراوانی زیادی دارند. حرف میم از لحاظ آوایی خوش آوا و گوش نواز است. ادای حرف م راحت بوده و تلفظ نام های با حرف م آسان است. در جدول زیر اسامی پارسی با م قرار دارند. خیلی نام های محبوب پسر با م شروع می شوند. مثل اسم مهراد، ماکان، ماهان. علاوه بر این بسیاری از نام های پسر با م از اسم های شاهنامه ای هستند که این اصالت این اسامی پسرانه را نشان می دهد.

در صفحه بعدی نیز نام های پسرانه ایرانی با م قرار گرفته اند. یعنی اسامی پسر با م با سایر ریشه ها. اسم پسر کردی، ترکی، لری و غیره با حرف میم.

Boy name with M
اسم پسر با م

اسم پسر با م

در ادامه لیست کامل اسم های پسرانه با حرف م را مشاهده می کنید. به همراه معنی دقیق اسم ها.

ردیف نام فارسی معنی اسم
۱ماتیار = مادیار، مرکب از ماد مخفف مادر + یار = یار مادر، کمک کننده به مادر.
۲ماخ  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سخندانی پیر، مرزبان هری و هم چنین از راویان شاهنامه.
۳مادیس  اسم پادشاه سکائیان. سکاییان یا سکاها دسته‌ای از مردمان کوچ‌نشین ایرانی‌تبار بوده اند که دوران زندگی شان به پیش از هخامنشیان برمی‌گردد.
۴ماراسپند  کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، هم چنین در ایران قدیم روز بیست و نهم از هر ماه شمسی را ماراسپند می نامیدند.
۵ماراسفند  = ماراسپند
۶ماروسپند  نام سردار شیرویه پسر خسروپرویز پادشا ساسانی، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی نیز می باشد.
۷مازیار  مازیار یعنی = ماه ایزدیار، مازدیار. صاحبِ كوه ماز. نام پسر قارون، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد. ماه ایزدیار را می توان ماه یار خداوند، زیباروی که دوست پروردگار است، معنی کرد.
۸ماکان  نام پسر کاکی از پادشاهان مازندران در قرن چهارم. بررسی دقیق تر: اسم ماکان.
۹مانای  فرمانده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد.
۱۰ماندا علم، دانش، معرفت، ادارک، شناخت، مندائیان مذهب مردم صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به اسم صائبین یاد شده است.
۱۱مانی  نام بنیانگذار آیین مانوی، پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی. بررسی تخصصی و نظرات درباره اسم مانی را بخوانید: مانی.
۱۲ماه برزین  دارای شکوهی چون ماه، شکوهمند چون ماه.
۱۳ماه بنداد  اسم یکی از بزرگان عصر انوشیروان پادشاه ساسانی.
۱۴ماه فرزین  نام پدر به آفرید
۱۵ماه گشسپ  نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی.
۱۶ماه مهر  مرکب از ماه + مهر (محبت یا خورشید)، نام پدر ماهیار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۱۷ماهان  منسوب به ماه: روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه. بررسی دقیق تر: اسم ماهان.
۱۸ماهداد  به معنی داده ماه، اسم شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را به مقام موبدان موبدی برگزید.
۱۹ماهو  نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی.
۲۰ماهو  از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزبان مرو در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی.
۲۱ماهونداد  نام پدر دستور آذرباد از موبدان.
۲۲ماهیار  دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۲۳مدریک پسر تیز هوش، انسان فهیم، کسی که درک می کند.
۲۴مدیوماه  اسم پسر عموی زرتشت.
۲۵مرداس  مرد آسمانی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شد، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده از دشت سواران و نیزه گزار.
۲۶مردافکن  آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و زورمند، نام یکی از بزرگان ایران.
۲۷مردان شه  شاه مردان، از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۲۸مرداویج  مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پنجم.
۲۹مردو  از شخصیت های شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۳۰مزدا  در ادیان ایرانی، خداوند.
۳۱مزدک  از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی، خردمند کوچک.
۳۲مسباد  از نام های دوران هخامنشی.
۳۳مشکان  مشک (سنسکریت) + ان (فارسی) مشک (ماده ای معطر) + ان (نشانه جمع فارسی)، نام ناحیه ای در همدان، نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمد غزنوی و استاد ابوالفضل بیهقی.
۳۴مکابیز  مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی.
۳۵مگابیز  = مکابیز، اسم یکی از سرداران داریوش هخامنشی.
۳۶منجیک  نام شاعر ایرانی قرن چهارم، منجیک ترمذی اسم فارسی
۳۷مندا علم دانش ادارک شناخت، مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
۳۸مندی  از نام های امروزی زرتشتیان.
۳۹منشور  از شخصیت های شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افراسیاب تورانی. ثبت احوال منشور را این چنین معنی کرده است: (عربی) ۱- اصول، نظریات و عقاید كسی یا سازمانی كه به صورت رسمی و اعلامیه اعلام و منتشر می‌شود؛ ۲- (در قدیم) حكم، فرمان؛ ۳- سند، قباله؛ ۴- عهد و پیمان. بسیاری از ما ایرانیان با شنیدن واژه منشور یاد منشور کوروش می افتیم. استوانه ای که نیمهٔ نخست این لوح از زبان رویدادنگاران بابلی و نیمهٔ پایانی آن، سخنان و دستورهای کورش به زبان و خط میخی اکدی (بابلی نو) نوشته شده‌ است.
۴۰منوچهر  در اوستا آن که از نژاد منوش است.
۴۱منوش  از شخصیت های شاهنامه، نام پسر پشنگ و نوه دختری ایرج از پادشاه پیشدادی، نام یکی از ناموران قدیم که امروزه در اوستا اسمی از او نیست.
۴۲منوشان  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرمانروایان دلاور ایرانی که از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی بود.
۴۳منوشچهر منوچهر.
۴۴موتا  نام یکی از سرداران دیلمی.
۴۵مهان  بزرگان (با تلفظ Mehan)؛ اما باید بدانید که اسم مهان در حال حاضر بعنوان اسم دختر مورد تایید است و با تلفظ Mahān و به معنی مثل ماه.
۴۶مهباد  مرکب از مه (بزرگ) + یاد (بد، پسوند اتصاف)، نام یکی از سرداران هخامنشی.
۴۷مهبد مهبود، سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیت های شاهنامه، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد.
۴۸مهبود مهبد، معادل اسم مهبد که در بالا معنی شد.
۴۹مهداد  داده ماه.
۵۰مهرآزاد  مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آزاد (رها).
۵۱مهراب  به معنی دوستدار آب، هم چنین به معنی کسی که فروغ خورشید دارد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان ضحاک در زمان حکومت سام نریمان و پدر رودابه مادر رستم پهلوان شاهنامه.
۵۲مهراد  بخشنده بزرگ. بررسی دقیق تر: اسم مهراد.
۵۳مهراز  راز بزرگ. با تلفظ Mehraz به عنوان اسم دختر از اسامی مورد تایید ثبت احوال است.
۵۴مهراس  از شخصیت های شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر روم در دربار انوشیروان پادشاه ساسانی. بررسی دقیق: اسم مهراس.
۵۵مهراسپند  ماراسپند، کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم.
۵۶مهرام  ماه آرام.
۵۷مهران  مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + ان (پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۵۸مهران ستاد  از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی خردمند و راد و جهاندیده در درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی.
۵۹مهربد  مرکب از مهر (خورشید یا مهربانی) + بد (پسوند اتصاف). مهربد یعنی محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت؛ ۲-(به مجاز) شخص مهربان.
۶۰مهربرزین  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی. همچنین نام یکی از سه آتشکده ی عصر ساسانی در ایران و نام گروهی از ناموران در ایران باستان. ترکیب مهر + برزین. برزین واژه پهلوی است و به معنی ۱- بالنده (بالنده مهر) فشرده‌ی آذر برزین مهر؛ ۲- (اَعلام) نام یكی از آتشكده‌ی ی بزرگ ایران. پسر مهربرزین می شود: مهر بزرگوار.
۶۱مهربنداد  از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۶۲مهرپویا  آن که در راه مهر و محبت قدم بر می دارد. {و ثبت قدم است.}
۶۳مهرتاش  اسم پسر فارسی ترکی: مهر (فارسی) + تاش (ترکی) = همتای مهر. مثل خورشید یا به مجاز مهربان.
۶۴مهرداد  داده خورشید، نام چند تن از پادشاهان اشکانی.
۶۵مهردار  دارنده مهر و محبت، مهربان. NameFarsi.com
۶۶مهرسام پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهر به معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است. بررسی دقیق تر: اسم مهرسام.
۶۷مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد (خوشحال) + مهر (محبت یا خورشید)، نام شهر یا مکانی در نیشابور.
۶۸مهرماه  مرکب از مهر (محبت و دوستی) + ماه، اسم پسر ساسان.
۶۹مهرنرسه  نام پسر ورزاک از خاندان ساسانیان.
۷۰مهرنیا از نسل خورشید، زیبا و درخشان.
۷۱مهریاد یادگار خورشید، مرکب از مهر و یاد.
۷۲مهریار  دوست و یار خورشید. هم چنین به معنی دوست مهربان.
۷۳مهزیار بررسی دقیق: اسم مهزیار. در برخی منابع مهزیار معادل مازیار معنی شده است. نام پدر علی بن مهزیار که روایت است که توفیق ملاقات با امام زمان را به دست آورد و مقبره وی در اهواز است. نام پدر علی اهوازی (علی ابن مهزیار اهوازی دورقی شیعی، مكنی (كنیه‌ی او) به ابوالحسن مشهور به پسر مهزیار، وی فقیه و مفسر بود).
۷۴مهست  بزرگترین و مهمترین، اسم پسر داریوش پادشاه هخامنشی. معنی اعلی حضرت یا عالی قدر (صفت یا عنوانی برای شاه) نیز دارد. مهستا و مهستی نیز اسم دخترانه با م هستند.
۷۵مهنام  دارای نام زیبا. ترکیب مه (ماه) + نام. آنکه نامش در ذهن و تاریخ می درخشد. دقت شود در حال حاضر این اسم برای دختر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است.
۷۶مهند تکه ای از ماه، اندکی از ماه، به فتح میم و ه و سکون نون و دال، اسم پسر خراسانی. توجه داشته باشید که این نام در حال حاضر به عنوان اسم دخترانه در ثبت احوال به ثبت می رسد.
۷۷مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است، دارای چهره ای زیبا چون ماه.
۷۸مهیار  ماهیار، یار ماه.
۷۹میر فرهان میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان است.
۸۰میرو  از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزان پادشاه ساسانی.
۸۱میرین  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر روم.
۸۲میشا  همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است.
۸۳میشان  نام روستایی در استان کهگیلویه.
۸۴میلاد  صورت دیگری از مهرداد، از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی. در برخی منابع میلاد عربی شناخته شده و به معنی زمان تولد و تولد است.
۸۵میلان نام دو روستا در شهرهای لردگان و تبریز.
۸۶میهن یار  دوست و یار وطن.
www.NameFarsi.com

◄ ادامه اسم های پسر ایرانی با م را حتما ببینید.

اسم پسرانه با م
اسم پسر با م

شامل نام های پسرانه با میم اسامی کردی، اسامی ترکی، لری، اوستایی و … با حرف م.

از لیست بالا انتخاب شما کدام اسم ها هست؟ در قسمت نظرات بنویسید.

 

1,553 نظر برای “نام پسر با م”

 1. اولا که سایتتون خیلی زیباست. ممنون.
  ثانیا دیدم اینجا همه نظر میدن در مورد اسم ها. گفتم بپرسم بین مهراد و مهرزاد و مهران کدوم به نظرتون قشنگتره؟

  1. سلام فرشته جون اگه جسارت نباشه میخوام نظرمو بگم به نظر من مهرزاد قشنگ تره هم معنی قشنگی داره هم اینکه به روز تره آبجی….

  2. فرشته جوونم به نظر من مهراد قشنگتره :smile:

  3. عزیزم مهراد خیلی قشنگ تره،اون دوتا قدیمی ان

  4. سلام به نظر من مهراد از همه قشنگتره البته اگه به اسم باباش بخوره !
   مرسی

  5. اسم مهرداد چون تو یه جایی خوندم که یعنی خورشید عدالت همین طور نام یکی از رفیقای باحال منم هست

  6. من می گویم مهراد.اسم برادر من مهیار است.

  7. فرشته خانوم بنظرمن بین این سه تا مهراد قشنگتره امامن اسم مهرداد روخیلی دوس دارم.

  8. ایا اسم پسر بنام مرلین قبول میکنن؟

  9. سلام خسته نباشید سایتتون خیلی جالبه ولی میشه پیشنهاد بدین اسم پسر (فارسی) که به محمد بیاد

 2. عزیزم فکر کنم مهران از همه قشنگتره چون راحتتر میشه تلفظ کرد
  حالا بازم خودت میدونی

  1. چرا روی ادامه اسم ها با م که میزنم غیرفعاله

 3. فراواني اسم مهرداد و مهران خيلي زياده اما مهراد خيلي كمتر و جديد تره به طور كلي اسامي كه به راد ختم ميشه تلفظ بهتري داره به نظر من مهراد قشنگ تره شك هم ندارم

  1. بنظر من محمد ناسا به هر دوشون میاد , جدید و شبک هم هست.

  1. سلام هانیا جون آبجی به نظر من مهراد قشنگ تره

  2. عزيزم الان من خودمم باردارم.ميخوام اسم پسرمو بذارم روهام چون خيلي اسم آرامش بخشه

  1. سلام به نظرمن اسامی محمد طه و محمد یاشا خیلی قشنگن

  2. بنظر بنده موسی و عیسی خوبه. به هر دو اسم میخوره

  3. اسم های محمد پارسا و محمد جواد و محمد کسرا

 4. سلام
  يه اسم پيشنهاد كنيد كه به محمد پارسا و محمد طاها بياد.
  اولشم محمد داشته باشه
  مرسي

  1. سلام دوست خوبم اسم محمد پاشا اسم قشنگیه و به دوتاشونم میاد

  2. سلام محمدرضا .هم قشنگه هم به اون اسمها میاد.

  3. من با مهتاب جون موافقم محمد پاشا هم قشنگه هم به جفتشون میاد :grin:

 5. دوستاي خوبم چرا اسم عربي را با ايراني ادغام مي كنيد بهتر نيست تكليف خودتان را روشن كنيد !!! ببخشيد البته قصدم توهين نيست.

 6. به نظر من برای پسر هیچ اسمی به اندازه محمد زیبا نیست. به فارسی و عربی و مذهبی و غیر مذهبی بودن کار ندارم. اما این اسم هم تلفظ ریبا هم معنی فوق العاده زیبا داره هم مردونه است و هم سوسولی نیست همیشه زیباست. اسمی هم نیست که تاریخ مصرف داشته باشه جهانی هم هست :smile:

 7. سلام بچه ها خسته نباشید اسمهای خوداتون خیلی قشنگه. میگم کمکم میکنید یه اسم باکلاس برای بچه داداشم پیدا کنم. ممنون میشم.

 8. سلام
  به نظر شما اسم نی نی گلم را چی بزارم خوبه؟
  من میگم مهرسام . شوهرم میگه محمد مهدی.
  به نظر شما کوم قشنگتره ؟
  شوهرم میگه محمد مهدی برای هر سنی که میشه خوبه.

  1. به نظرمن اسم مهرسام خیلی قشنگه درضمن بامعنی ترم هست

  2. azizam mehr sam kheyli khobe sam esme shikiye pesare golet k bozorg shod b esmesh eftekhar mikone

 9. به نظر من مهدی خیلی اسم قشنگه :razz: :razz: :razz:
  شما هم با من هم عقیده اید؟؟؟

 10. بچه ها میخواستم بپرسم ببینم به نظرتون ماهان اسم قشنگیه؟

  1. محمد جواد..محمد رضا..محمدعلی..محمد مبین..محمد ماهان..محمد صالح و خیلی اسمای دیگه هست که با محمد قشنگ میشن

 11. برای دو قلوي پسر اسم هموزن ماهان چه اسمي را پيشنهاد مي كنيد؟

 12. آها بقیه اسمهای دخترانه با حرف س تو صفحه بعد هستن!! ندیده بودم شک کردم!! مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *