نام پسر با گ

نام پسر با گ

نام پسر ایرانی با حرف گاف

اسم با حرف گاف
اسامی پسر با گ

 

ردیف اسم ریشه معنی
۱ گارنیک ارمنی پری کوچک
۲ گایار کردی  یار بزرگ. یار قدرتمند (نگارش کردی : گایار)
۳ گوزل ترکی  زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو
NameFarsi.com

  ادامه: مشاهده نام پسر با گ

نام پسر با گ
نام پسرانه با حرف گ
3.7/5 - (3 امتیاز)

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.