Original Iranian name

معنی اسم آرمبتی

آرمتی یا آرمیتی یا آرمبتی

به نظر می رسد بسیاری از دوستان به دنبال معنی اسم آرمیتی بودند و واژه آرمبتی را با این اسم اشتباه گرفتند. در هر صورت در ادامه هم توضیح کامل اسم آرمیتی (آرمتی) از طریق لینک زیر در دسترس است و هم اسامی مشابه با نام آرمیتی (اسم های آرمیتا، آترین و …) معرفی شده اند. بیشتر نام های معرفی شده در ادامه اسم های اصیل ایرانی (آریایی) با ریشه اوستایی هستند. اسم هایی که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانیان باستان دارند و همگی معانی بسیار زیبایی دارند.

معنی اسم آرمیتی

اسم های شبیه اسم آرمیتی (آرمتی):

نام های آرمیتا، آترینا، آترین، آرتینا، عطرین، میترا، آمیتیدا (آمی تیدا)، متینا، ماتینا.

آرمیتا

آرميتا اسم اوستایی دخترانه است و این یعنی یک اسم دختر ایرانی اصیل.

معنی اسم آرمیتا:

آرمیتا یعنی پارسا، پاک، فروتن.

فراوانی اسم آرمیتا در ثبت احوال ایران: ۲۵۹۸۰ نفر است.

آترین

آترین معادل آتشین است. تلفظ کتابی اسم آترین هم مثل تلفظ واژه آتشین است. همانطور که بار ها در وبسایت و شبکه های اجتماعی نام‌فارسی گفته ایم، آتش نزد ایرانیان باستان بسیار مقدس بوده است. آترین را می توان مثل آتش، مقدس نیز معنی کرد. این اسم دخترانه زیبا مجازا زیبارو نیز معنی شده است.

اسم آترین در ثبت احوال ایران

معنی اسم آترین:

آترین: آتر = آتش + ین (پسوند نسبت)، منسوب به آتش، آتشین. (به مجاز) زیبارو. اَعلام: در دوره‌ هخامنشی “آترین” بانویی نامدار از بازماندگان کمبوجیه پسر کوروش شاه بود که بر داریوش بزرگ شورش کرد. لازم به ذکر است که این اسم از نام های مشترک بین دختر و پسر بوده است.

Atrin name meaning
اسم آترین Atrin name

فراوانی اسم آترین در ثبت احوال ایران: ۲۷۰۷ نفر است.

آترینا

در واقع آترینا از ترکیب آترین + الف نسبت ساخته شده است. آترینا یعنی منسوب به آترین.

معنی اسم آترینا: مثل آتش، مقدس، زیباروی.

فراوانی اسم آترینا در ثبت احوال ایران: ۳۵۶۲ نفر است.

آرتینا

توجه شود که اسم آرتینا  با آترینا تفاوت دارند و تفاوت این دو اسم را در قسمت اسم آترینا و آرتینا ببینید.

معنی اسم آرتینا:

فراوانی اسم آرتینا در ثبت احوال ایران: ۲۲۷۸ نفر است.

عطرین

عطرین از جمله نام های دختر با ریشه عربی هست که زمانی که در اینستاگرام نام فارسی معرفی شد، خیلی مورد استقبال دوستانی که این اسم را نشنیده بودند قرار گرفت. اسمی لطیف زیبا و با فراوانی کم.

Atrin name
اسم عطرین Atrin

معنی اسم عطرین:

عطرین یعنی عطرآگين، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

فراوانی اسم عطرین در ثبت احوال: ۱۵۷۷ نفر.

آمیتیدا

معنی اسم آمیتیدا

تا اینجا اسامی ای که معرفی شدند همگی اسم دختر با آ بودند و می توان آن ها را در دسته اسم های منتخاب دخترانه با حرف الف نیز قرار داد. حال سایر نام های مشابه با آرمبتی و آرمیتی را خواهید دید. اسامی که با الف شروع نمی شوند.

میترا

اسم محبوب در دهه ۵۰ و ۶۰ یک اسم اصیل ایرانی که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانیان و پارسیان باستان دارد. میترا اسم اوستایی دخترانه است.

معنی اسم میترا:

میترا یعنی مهر، خورشید. پیمان. = مهر، مهر معنی مهربانی نیز دارد.

Mitra name
اسم میترا Mitra

فراوانی اسم میترا در ثبت احوال ایران: ۸۲۳۸۵ نفر. میترا از اسم های زنان ایران باستان است.

متینا

متینا از ترکیب متین + الف نسبت یا الف تانیث ساخته شده است. ریشه اسم متینا عربی است.

معنی اسم متینا:

متین یعنی دختر باوقار و سنگین. متین یعنی دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت. استوار، محكم؛متین از نام‌ها و صفات خداوند نیز هست. متینا مونث متین است.

Matina name
اسم متینا Matina

فراوانی اسم متینا در ثبت احوال ایران: ۳۷۳۶ نفر.

ماتینا

ماتینا اسم دختر شمالی و فارسی است. از جمله نام های محبوب شمالی نیز هست. اسمی خوش آوا با معنی زیبا که فراوانی نسبتا کمی هم دارد.

معنی اسم ماتینا:

ماتینا به معنی گل سرخ نیز هست.

اسم ماتینا در ثبت احوال ایران:

ماتینا: نام ساتراپ نشین شمال شرقی ارمنستان كه به دست كیاكسار یا (هوخشتره) فتح شده است و در زمان داریوش اول از ارمنستان مجزا شده است.

فراوانی اسم ماتینا در ثبت احوال ایران: ۷۴۴ نفر است. یعنی یک اسم خاص دخترانه محسوب می شود.

معنی اسم ماتینا

ریشه تمامی نام های فوق فارسی (و اوستایی و پهلوی) است و فقط اسم عطرین و متینا ریشه عربی دارد. ماتینا نیز علاوه بر ریشه فارسی، ریشه مازنی هم دارد.

❤️ نام‌فارسی | مرجع تخصصی اسم های ایرانی | از سال ۱۳۸۸

4.9/5 - (7 امتیاز)

4 نظر برای “معنی اسم آرمبتی”

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.