اسم فامیل

اسم فامیل

بازی اسم فامیل Family name game

بازی اسم فامیل از بازی های سنتی بین ایرانیان از گذشته تا به امروز بوده است. بازی جذاب و پرهیجان که هر وقت دو یا چند نفر دور هم جمع می شوند، می توانند ساعت ها با این بازی سرگرم شوند. برای انجام این بازی به قلم و کاغذ به تعداد افراد یا گروه ها نیاز هست و دیگر هیچ!

اسم فامیل
name family

آیتم ها و موارد بازی اسم فامیل

در ابتدا می بایست همه شرکت کنندگان ردیفی به صورت زیر یا مشابه آن بنویسند:

اسم – فامیل – رنگ – ماشین – غذا – میوه – حیوان – شغل – شهر – کشور – گل – خواننده – بازیگر – ورزشکار – اعضای بدن – شیء

همانطور که می بینید این بازی فقط به اسم و فامیل (نام خانوادگی) محدود نمی شود و آیتم های دیگری مثل اسم کشورها نیز جزو این بازی هستند.

شروع بازی اینگونه است که یک نفر تعیین می کند که با یک حرف خاص (مثلا حرف س) افراد شروع به نوشتن اسم، فامیل و … نمایند. در مورد اسم مهم نیست که اسم دختر باشد یا نام پسر.

اولین نفر که تمامی موارد (اسم، فامیل، رنگ و …) با حرف س را نوشت اعلام می کند که بقیه از نوشتن دست نگه دارند. سپس با ترتیب نفر اول می خواند اسم با س: مثلا سام. بقیه افراد نیز اسامی خود را می خوانند هر کس که درست نوشته باشد ۱۰ امتیاز می گیرد و اگر دو یا سه نفر یا بیشتر اسمی را مثل هم نوشته باشند هر کدام ۵ امتیاز می گیرند. اگر کسی اسمی ننوشته باشد هیچ امتیازی نمی گیرد. سپس به سراغ آیتم بعدی (فامیل) می رود و به همین شکل تا انتها.

این بازی تا جایی پیش میرود که اعضا به این نتیجه برسند که دیگر بس است! بعد از آن شروع به محاسبه امتیازات می کنند. برنده مشخص می شود!

اسم خاص

در این بازی می توانید در پیدا کردن اسم خاص از سایت نام فارسی کمک بگیرید! مشاوره اسم نام فارسی نیز می تواند به شما پیشنهاد اسم یا پیشنهاد نام خانوادگی (فامیل) بدهد اما احتمالا تا شما به ما پیام دهید کمی دیر شده باشد!

سوالات دوستان نام فارسی درباره اسم فامیل:

اسم فامیل با ژ

ژیان. نام خانوادگی رضا ژیان (بازیگر). ژوله!

اسم فامیل با ر

بازی اسم فامیل با ر

لیست کامل: اسم با ر را ببینید. اسم های فامیلی (نام خانوادگی) با ر مثل رادان، رضایی، رامینفر و …

نکته برای دوستان نام فارسی: خیلی از اسم ها به خصوص اسم های پسر، می توانند برای نام خانوادگی نیز به کار بروند! مثل رادان؛

name family
بازی اسم فامیل

بازی اسم فامیل انگلیسی

بازی اسم فامیل را می توانید به انگلیسی نیز انجام دهید. که برای تقویت زبان انگلیسی نیز بسیار خوب است.

تیتر ها (آیتم ها) به صورت زیر خواهد بود:

Name – Surname – Color – Food – animal – job – city – country – flower – singer – actor (actress) – athlete – things (object)

راهنمای بازی اسم فامیل

چند راهنما برای اسم و فامیل:

بازی اسم فامیل با پ. اسم با پ.

بازی اسم فامیل با گ. اسم دختر با گ. اسم پسر با گ.

بازی اسم فامیل با حرف ن. اسم دختر با ن. اسم پسر با ن.

بازی اسم فامیل از ف. اسم با ف.

بازی اسم فامیل از ک. اسم با ک.

بازی اسم فامیل از چ. اسم با چ.

بازی اسم فامیل از ج. اسم با ج.

بازی اسم فامیل از م. اسم با م.

شاد باشید و خوشنام. نام فارسی مرجع اسم های ایرانی زیبا.