boys name with Ar

اسم پسر با آر

اسم های شروع شونده با آر

خیلی از اسم های زیبای ایرانی اصیل با پیشوند “آر” شروع می شوند. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که خیلی از این نام ها، اسم با آ (برای پسر و دختر) که با این پسوند آغاز می شوند، مفهوم آریایی و ایرانی بودن را در خود دارند. یعنی علاوه بر اینکه اسم ایرانی هستند، معنی آریایی را نیز دارند. اسم هایی مثل آریا و آران که اسم پسر هستند و مثلا آرشیدا از اسامی دخترانه. هر دو این نام ها مفهوم آریایی و ایران را در خود دارند.

معنی آر

یک معنی که در بیشتر اسامی وجود دارد و پیش تر گفته شد مخفف آریایی است و معنی دیگر مرخم “آرا” به معنی آراینده است که در برخی نام های دخترانه می تواند تعبیر دوم هم درست باشد.

اسم های پسرانه با آر Boys’ name with Ar

آریان Ariyān

به معنی آریایی، ایرانی با ریشه پارسی.

آرمان Arman

آرمان یعنی آرزو، از شخصیت های شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی.

آرمین Armin

آرمین به معنی مرد همیشه پیروز است. نام چهارمین پسر کیقباد، از شخصیت های شاهنامه فردوسی.

فراوانی اسم آرمین ۸۵۷۵۰ نفر بر اساس آمار ثبت احوال تا ابتدای ماه جاری است که البته این رقم متاسفانه سال هاست که به روز نشده است.

Persian boy's name with A
اسم پسر فارسی اصیل با آر

در زیر هر نام توضیحی مختصر از آن اسم نوشته شده است. ضمنا با لمس هر اسم می توانید بررسی کامل تر هر اسم (شامل ریشه، فراوانی و تعداد در ایران و …) را ببینید.

آرسام Arsam

به معنی قدرتمند معادل نام آرشام با ریشه پارسی. اما بد نیست این تعبیر را برای اسم آرسام نیز اضافه کنم که اگر آرسام را ترکیب “آر” + “سام” بدانیم می توان آرسام را آتش ایرانی معنی کرد. آتش همانطور که بارها گفتیم نزد ایرانیان باستان مقدس بوده است.

آرشا Arsha

به معنی مقدس با ریشه پارسی.

آرین Aryan

آرین یعنی آریایی نژاد با ریشه کردی. اسم کردی پسر است که البته خیلی ها هم این نام را فارسی می دانند.

آرمن Armen

که البته طی استعلام تیم #نام_فارسی از ثبت احوال ایران، این اسم در حال حاضر مورد تاییدشان نیست.

آرنیک Arnik

به معنی آریایی نیک خو و خوش کردار با ریشه پارسی.

آریا Aria

به معنی نجیب زاده پارسی و آریایی با ریشه پارسی.

آرسام Arsam

به معنی نیرومند و پر زور با ریشه اوستایی نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی.

آرتین Artin

به معنی پاکی و تقدس با ریشه پارسی نام هفتمین پادشاه ماد.

👌 لیست کامل اسم پسر با آ را نیز می توانید ببینید. که شامل نام های فارسی پسرانه با الف است.