اسم آرمیتا

معنی اسم آرمیتا

آرمیتا

معنی، ریشه، فراوانی و تعداد اسم آرمیتا در ثبت احوال ایران

معنی آرمیتا Armita name meaning

اسم آرمیتا یعنی: فروتن و پاک. معانی پارسا، پاکی و فروتنی و هم چنین الهه زمین، الهه نعمت و آرامش یافته نیز برایش آمده است. پس آرميتا به نوعی هم معنی با نام پارسا هم هست.

ریشه اسم آرمیتا

ریشه نام آرمیتا اوستایی است، اوستایی از زبان های باستانی ایرانیان می باشد. اسم های اوستایی را نیز ببینید.

همه چیز درباره اسم آرمیتا

در ادامه: کلیپ اسم آرمیتا. اسم آرمیتا به انگلیسی و معنی اسم آرمیتا در لغت نامه دهخدا. تعداد اسم آرمیتا در ایران، اسم آرمیتا به فرانسوی و اسم انگلیسی آرمیتا برای پروفایل.

Armita name
اسم آرمیتا Armita name

جالب است بدانید در منابع کهن، واژه آرمیتا یا بهتر است بگوییم آرمیتی را در ترکیب واژه اسپنتاآرمیتی می بینیم. اسپنتاآرمیتی قسمت پنجم از هفتگانهٔ آئین زرتشتی است.

اسم آرمیتا در لغت نامه دهخدا

آرمیتا به تنهایی در کتاب دهخدا نیامده است، اما در ترکیب اسپنتاآرمیتی وجود دارد:

اسپنتاآرمیتی

معادل سپندارمذ هست که دوستان با واژه سپندارمذگان و روز عشق آشنایی دارند؛ این واژه متشکل از چند بخش هست: سپنت صفت است به معنی مقدس که بعدها به آرمئیتی متصل شده است، و آن خود مرکب است از دو جزء: اَرِم که قید است به معنی درست، آنچنانکه باید و شاید، بجا. دوم مَتی به معنی اندیشیدن، در ترکیب ارم +متی، میم به ادغام حذف شده، بنابراین ارمتی به معنی فروتنی و بردباری و سازگاری و سپنته آرمتی به معنی بردباری و فروتنی مقدس است.

بنابر این معنی که برگرفته از لغت نامه دهخدا هست، آرمیتا را می توان “اندیشه درست، یا اندیشه نیک” نیز معنی کرد.

اسم آرمیتا در ثبت احوال ایران

فراوانی آرمیتا در ثبت احوال

تعداد اسم آرمیتا در ثبت احوال ایران ۲۵۹۸۰ نفر است. از نام های با فراوانی نسبتا کم برای دختر است.

معنی آرمیتا در ثبت احوال

آرمیتا = (اوستایی) پارسا، پاک، فروتن.

اسم های مشابه آرمیتا

اسم دختر که به آرمیتا بیاد

نام های دخترانه آرنیکا، آدرینا، آریانا، مریم، میترا، تیارا و آترا از جمله اسم های دخترانه متناسب با آرمیتا هستند. قسمت اسم دختر با آ و اسم دختر با الف را ببینید.

اسم پسر که به آرمیتا بیاد

نام های پسرانه ارمیا، ماتیار، آدریان، امیر، آرتان، آرتین و آرتا از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام آرمیتا هستند.

اسم آرمیتا به انگلیسی

نوشتار آرمیتا به انگلیسی به صورت Armita درست به نظر می رسد. البته درباره نوشتار نام های ایرانی در سایر زبان ها نمی توان قطعی نظر داد.

Armita English
اسم آرمیتا به انگلیسی Armita

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظرسنجی اسم آرمیتا:

نظر شما درباره اسم آرمیتا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟ اسم آرمیتا قشنگه؟

منابع:

  1. وبلاگ نام‌فارسی نوشته دکتر نیکزاد مقاله ۳۳
  2. ثبت احوال ایران.
  3. لغت نامه دهخدا: اسپنتاآرمیتی.
  4. لغتنامه دهخدا: اسپندارمذ.