اسم با ر

نام دختر با ر

اسم دختر فارسی با حرف ر

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ر

اسم با ر
اسم دختر با ر
ردیف اسم فارسی معنی نام
۱رابو  اسم گلی بهاری است.
۲رابیا  مشهور، نامدار، معروف.
۳راتا  نام فرشته ای است.
۴رادا مونث راد، دختر جوانمرد، بانوی بخشنده
۵راددخت  دختر بخشنده و خردمند، دختر باگذشت
۶راز  آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر
۷رازان  نام روستایی در نزدیکی خرم آباد است.
۸رازک  گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ و دارویی است.
۹رافونه  پونه
۱۰رام افزا  افزاینده آرامش
۱۱رام افزون  = رام افزا، افزون کننده آرامش
۱۲رام بانو  بانوی آرام یا بانوی شاد
۱۳رامتین  نام یکی از نوازندگان و موسیقی دانان در زمان ساسانیان. رامتین در حال حاضر فقط به عنوان اسم پسر مورد تایید ثبت احوال است.
۱۴رامدخت  دختر آرام
۱۵رامش  شادی، آسایش، لذت، حظ، خوشی، سرور، آسودگی، نغمه.
۱۶رامشین  نام روستایی در نزدیکی سبزوار
۱۷رامک  رام، اهلی
۱۸رامونا  لاتین نگهبان عاقل
۱۹رامینه رامین
۲۰راوش  مصحف زاوش، نام ستاره مشتری.
۲۱راویز  خارشتر
۲۲راویس  صاحب جاه و جلال
۲۳رایکا  محبوب، مطلوب
۲۴رخ افروز  روشن کننده چهره، شادی آور
۲۵رخسار  چهره، سیما، صورت، گونه
۲۶رخساره  چهره، صورت، گونه
۲۷رخشا  درخشان
۲۸رخشاد  خوشرو، دارای چهره شاد و گشاده
۲۹رخشان  درخشان
۳۰رخشنده  درخشنده، دارای عظمت و شکوه.
۳۱رخشید  آن که چهره ای روشن و تابان دارد.
۳۲رخشیده  = رخشید، دختری با چهره درخشان و تابان.
۳۳رخک  مرکب از رخ (چهره، سیما، صورت) + ک (نشانه تحبیب)
۳۴رخگل  آن که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۳۵رخنا  زیبارو
۳۶رخنار  زیباروی.
۳۷رزان به فتح ر، نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچنین جمع رز است، اما غالباً به عنوان مفرد بکار می رود به معنای درخت انگور، تاکستان
۳۸رزمین دختر جنگجو، دختر مبارز
۳۹رستا رستگار شده، رهایی یافته، از بند جدا شده
۴۰رستاک به فتح ر، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید، زاده ی درخت مو
۴۱روجا  درگویش مازندران ستاره صبح
۴۲روجا ستاره صبح، آخرین ستاره ای که از آسمان می رود.
۴۳رودابه مرکب از رود (فرزند) + آبه (روشنی)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سیندخت و مهراب کابلی، همسر زال زر و مادر رستم پهلوان شاهنامه
۴۴روزافزون  آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پیشرفت کننده، نام دختر کانون، سپهسالار ماچین در داستان سمک عیار اسم زیبای دختر
۴۵روزانا روشنا، منسوب به روز، بانویی با چهره ی تابنده، دختر زیبا.
۴۶روسانا مانند چهره، مثل رخ، مرکب از رو بعلاوه پسوند سان بعلاوه الف تأنیث.
۴۷روشا  اسم دختر به معنی روشن. بر برخی منابع معنی شادروی نیز برایش آمده است.
۴۸روشان  روشن
۴۹روشن  تابان، درخشان
۵۰روشن چهر  آن که چهره ای روشن و تابان دارد.
۵۱روشن رخ  روشن چهر
۵۲روشن مهر  خورشید درخشان
۵۳روشنا  نور، روشنایی
۵۴رومیسا دختری که مانند رومیان است، سپید رو
۵۵رونیا بر وزن گونیا، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است، اصیل و با نژاد
۵۶رویا  روینده؛ اسم “رؤیا” را در صفحه بعدی اسمها ببینید.
۵۷رها  نجات یافته، آزاد
۵۸ریرا  در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش
۵۹ریکا  محبوب، معشوق
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با ر

نام دخترانه با حرف ر
اسم دختر با ر