نام دختر با چ

اسم دختر فارسی با حرف چ

اسم دختر با چ Girl’s name with Ch

ردیف اسم فارسی معنی نام
۱چالی  پرنده ای بزرگ تر از گنجشک
۲چامه  شعری که با آواز خوانده می شود.
۳چرمه  اسب سفید
۴چشمه  جایی که آب زیرزمینی در آن به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می شود.
۵چکامه  شعر، قصیده
۶چکاوک  پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.
۷چکاوه  = چکاوک
۸چلچله  پرستو
۹چمان  کسیکه یا چیزی که با ناز حرکت می کند، خرامان.
۱۰چمانه  پیاله شراب
۱۱چمن  گروهی از گیاهان علفی پایا و کوتاه، زمین سبز و خرم
۱۲چمن آرا  زینت دهنده باغ، باغبان، آنچه موجب زیبایی و آراستگی باغ و بوستان است. نام فارسی دختر
۱۳چمن افروز  آن که یا آنچه زینت دهنده چمن است، تاج خروس، نام چند نوع گیاه علفی که گل آذین قرمز رنگ آن ها به شکل تاج خروس است.
۱۴چمن چهر  کسی که چهره ای زیبا چون باغ و بوستان دارد. نام ایرانی اصیل
۱۵چهرآرا  آراینده چهره
۱۶چهراب  دارای چهره ای روشن و لطیف چون آب.
۱۷چهرافروز  مرکب از چهر (صورت) + افروز (افروزنده، روشن کننده).
۱۸چهرزاد  لقب هما، دختر بهمن از شخصیت های شاهنامه فردوسی.
۱۹چهرفروز  چهرافروز
۲۰چهرک  نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی بوده است.
۲۱چهرمینو  آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد.
۲۲چهره  صورت، سیما
۲۳چهره گل  آن که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۲۴چهل چراغ  چلچراغ
۲۵چیترا  نژاد
۲۶چیستا  نام فرشته دانش و معرفت، اسم زیبای فارسی.
۲۷چیلانه  درخت عناب.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با چ