اسم ایرن

معنی اسم ایرن

ایرن

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم ایرن در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم ایرن

معنی ایرن

اسم ایران به چه معناست؟ Iren name meaning

ایرن یعنی: ایران، آریایی، نجیب. پس ایرن از جمله اسم های دارای مفهوم آریایی هست. جالب است بدانید که این اسم و اشکال دیگر آن مثل Irene نامی مرسوم در کشورهای روسیه و اروپایی است. گرچه منابع انگلیسی زبان Irene را یک اسم با ریشه یونانی می دانند و آن را صلح معنی می کنند. معنی واژه ایران را نیز ببینید.

اسم ایرنه معنی اسم Irene

ایرنه به معنی صلح است با ریشه یونانی که غربی ها برای این نام ذکر می کنند. Eirene نام الهه صلح یونانی بوده است و ایرنه مشتق از نام اوست.

ریشه اسم ایرن

ریشه نام ایرن فارسی است. اما همانطور که گفتیم غربی ها آن را یک واژه یونانی می دانند چرا که در فرهنگ غرب نیز ریشه داشته است. ایرن نام ملکه ای در روم بوده است. به طور کلی درباره خیلی از اسم های باستانی این قضیه وجود دارد. اسم هایی مثل دیانا و آرتمیس که ریشه ایرانی و فارسی دارند را غربی ها، لاتین و یونانی می دانند.

معنی اسم ایرن
معنی و ریشه اسم ایرن

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم ایرن را خواهید دید.

بیشتر بخوانید