اسم پسرانه با حرف ک

اسم پسر با ک

فهرست نام پسر ایرانی با حرف کاف

اسم های پسر با ک که بیشترشان ریشه عربی دارند و اسم پسر مذهبی محسوب می شوند. اما در این بین اسم کاوه را نیز مشاهده می کنید. اسمی که ریشه اوستایی دارد. در صفحه اول اسامی پسرانه با کاف دیدیم که خیلی از نام های پسر با ک برگرفته از نام کاوه هستند. یا ارتباطی با این اسم دارند. مثل اسم کاوان، کارن، کابی.

نام پسر با ک
اسم پسر ایرانی با ک

اسامی پسرانه ایرانی با ک

ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ کاد عبری نام پسر یعقوب (ع).
۲ کارانوس  یونانی  از سرداران سپاه اسکندر مقدونی.
۳ کارو ارمنی نوید دهنده، اسم ارمنی برای پسر.
۴ کاظم  عربی  فروبرنده خشم، حلیم، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان.
۵ کافی الدین عربی لایق و کارآمد در دین.
۶ کال  پارتی  نام همسر شرمیون.
۷ کامل عربی بی عیب، بی نقص، به کمال رسیده.
۸ کاوه  اسم اوستایی، پهلوی  از شخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش.
۹ کرام الدین عربی بزرگوار دین.
۱۰ کردعلی  فارسی، عربی  کرد (فارسی) + علی (عربی)؛ مرکب از کرد (نام طایفه ای) + علی (بلندمرتبه).
۱۱ کرم اسم عربی بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان.
۱۲ کرم الله  عربی  بخشش و لطف خداوند.
۱۳ کریشنا سنسکریت رباینده، از خدایان هندو، هشتمین تجسم ویشنو.
۱۴ کریم  عربی  بخشنده، سخاوتمند، از اسامی خداوند.
۱۵ کسا عربی عبای ضخیم.
۱۶ کلیم  عربی  هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع).
۱۷ کلیم الله عربی آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع).
۱۸ کمال  عربی  بی عیب و نقص بودن، آخرین حد چیزی، نهایت، کامل بودن، خردمندی، دانایی.
۱۹ کمال الدین عربی کامل در دین، سبب کمال دین، اسم یکی از نقاشان معروف اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی، کمال الدین بهزاد.
۲۰ کمال الملک  عربی  آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از نقاشان اسطوره ای ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری.
۲۱ کمیل عربی نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد.
۲۲ کیسان  نام عربی  لقب مختار ثقفی.
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

◄ مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با ک

که شامل اسم های پسرانه با حرف ک که ریشه فارسی دارند هست.

نظرسنجی اسم پسر با ک

به نظر شما زیباترین اسامی پسرانه با ك کدام نام ها هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.

اسم دختر با ک

نام دختر با ک

اسم دختر فارسی با حرف ک

خیلی از اسم های زیبای دخترانه ایرانی با حرف “ک” آغاز می شوند. البته نام های محبوب خارجی نیز در صفحه بعدی قرار گرفته اند. از اسم های زیبای دختر با ک می توان به اسم های کیمیا، کتایون و کمند اشاره کرد. در ادامه لیست کامل اسم دختر با ک قرار گرفته است.

Girl name with K

اسم دختر با ک
اسم دختر فارسی با ک

لیست کامل اسم دختر با حرف ک

اسامی دخترانه با ك به همراه معنی و توضیحات کامل

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ کاشین   نام محلی در شمال ایلام.
۲ کامه  خواسته، آرزو، مراد، هدف، خواهش.
۳ کامیشا  خوشحال، سرزنده، خوش بیان، ترکیب مغلوب و تغییر یافته “شادکام”.
۴ کاناز   چوب ریشه خوشه خرما اسم ایرانی
۵ کانی   (اسم فارسی – کردی) چشمه آب، کنایه از تازگی و نشاط و طراوت است.
۶ کتایون   = کسایون، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم یکی از دختران قیصر روم و نیز همسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۷ کرا   اسم همسر مولانا جلال الدین بلخی. اسم های دخترانه در اشعار مولانا را ببینید.
۸ کرانه   ساحل، گوشه، کنار، سو، جهت.
۹ کرشمه   ناز، غمزه، عشوه.
۱۰ کسایون   = کتایون، از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیصر روم و همسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۱۱ کشم   اسم دختر فرهاد پادشاه اشکانی.
۱۲ کشور   سرزمینی دارای مرزهای مشخص که از سایر سرزمین ها جدا شده است. معنی اسم کشورهای جهان را بدانید.
۱۳ کلاله   بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و رویاندن آنها و تولید میوه است، زلف، کاکل.
۱۴ کمانه  منسوب به کمان.
۱۵ کمند  دام، کنایه از گیسو. گیسو خود نام دخترانه است.
۱۶ کوشانه  مونث کوشان، دختر ساعی، بانوی تلاشگر.
۱۷ کوشک   کاخ، قصر، اسم دختر ایرج (پسر فریدون پادشاه پیشدادی).
۱۸ کوهینه   پونه. پودنه. قسمی گیاه معطر از احرار بُقول شبیه به نعناع در تداول امروزی. و در قدیم پودنه به معنی نعنع و نعناع، (دهار) و پودنه بستانی مستعمل بوده است. و این گیاه را که امروز پودنه میخوانیم در قدیم پودنه لب جوی و پودنهٔ جویباری (ذخیرهٔ خوارزمشاهی) و نعناع وحشی میگفتند.
۱۹ کهربا   نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جاذبه دارد.
۲۰ کهسار   کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است.
۲۱ کی آفرید   مرکب از کی (پادشاه) + آفرید (آفریده) = کسی که شاه آفریده شده.
۲۲ کی آفرین   آفریننده پادشاه.
۲۳ کی بانو   بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند.
۲۴ کی دخت   دختر پادشاه
۲۵ کیادخت   دختر پادشاه
۲۶ کیارا  اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات. که البته این معانی برای یک اسم کمی بعید به نظر می آید. توضیح بیشتر: معنی اسم کیارا.
۲۷ کیان بانو   ملکه.
۲۸ کیاندخت   دختری از نسل شاهان، شاهزاده.
۲۹ کیانه   منسوب به کیان، پادشاهی.
۳۰ کیمیا   اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون. بررسی کامل: اسم کیمیا.
۳۱ کیناز  به کسر کاف، موجب افتخار پادشاه، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.
۳۲ کیوان دخت   مرکب از کیوان (نام ستاره ای) + دخت (دختر).
۳۳ کیهان دخت   مرکب از کیهان (دنیا) + دخت (دختر). کیهان خود به تنهایی اسم پسرانه است.
۳۴ کیهانه   = کیهان، جهان هستی، دنیا، گیتی.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر ایرانی با ک

لینک بالا شامل نام های دختر (فرانسوی، لاتین، کردی، عربی و …) با حرف کاف است. همانطور که می دانید خیلی از اسم های مرسوم در ایران زمین همانند واژگان از سایر ریشه ها هستند. اسم های فارسی دختر با ک در جدول بالا ارائه شدند.

نظرسنجی اسم دختر با ك

به نظر شما زیباترین اسامی دخترانه با حرف ک کدام نام ها هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.