معن اسم پانته آ

پانته آ

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم پانته آ در ثبت احوال ایران

معنی پانته آ Pantea Name Meaning

پانته آ یعنی: تمامی خدایان، بمعنی خدای زیبایی نیز میباشد، از نظرتاریخی، نام همسر آبرداتاس پادشاه شوش در زمان پادشاهی کوروش کبیر بوده است. طبق روایات پانته آ از زیباترین زنان تاریخ، ساکن شوش (از قدیمی ترین شهرهای تاریخ بشریت) بوده است به همین دلیل برخلاف برخی منابع که این اسم دخترانه زیبا را نامی یونانی می دانند، تیم نام‌فارسی، ایرانی بودن و فارسی بودن این اسم را درست تر می داند.

Pantea name meaning
معنی اسم پانته آ Pantea

ریشه اسم پانته آ

ریشه پانته آ یونانی است. بسیاری از نام های زیبای رایج در ایران و دنیا ریشه یونانی دارند. چرا که یونان نیز مثل ایران از تمدن های باستانی بوده است. خیلی از واژگان رایج در دنیای امروز برگرفته از زبان یونانی و البته فارسی است. اما گرچه پانته آ در بیشتر منابع نامی یونانی ذکر شده اما از نظر تاریخچه به سختی می توان آن را ایرانی ندانست. اسمی که در سال های دور در قدیمی ترین شهر دنیا (یعنی شوش ایران)، نام شخصیتی معروف بوده است.

در ادامه خواهید دید: بررسی دقیق اسم پانته آ. اسم پسر هم وزن پانته آ. اسم پانته آ نی نی سایت. معنی اسم پانته آ در ثبت احوال. داستان اسم پانته آ .اسم پانته آ قشنگه؟ تلفظ اسم پانته آ و فراوانی اسم پانته آ در ایران.

بیشتر بخوانید

اسم دختر با پ

اسم دختر با پ

نام دختر ایرانی با حرف پ

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم کردی، ترکی، اوستایی و …) با حرف پ

اسم دختر ایرانی با پ
اسم دختر با پ
ردیفاسم ایرانیریشه نام معنی اسم
۱پارلاترکی درخشنده و نورانی
۲پارلارترکی= پارلا، درخشان، منور، نورانی، پخش کننده نور
۳پانته آیونانی نام همسر آبرداتاس (پادشاه شوش در زمان کوروش کبیر)
۴پانیهندیآب
۵پانیساهندی، فارسی همانند آب، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسوند شباهت.
۶پرزینکردیپرچینی از گل های ریز به دور باغات
۷پرشنگکردی قطره های آب که پاشیده می شود.
۸پرنگکردیهم به ضم پ و هم به کسر پ خوانده می شود، نور و فروق گوهر، برق شمشیر، برق و تلألو هر چیز، هم نین نوعی فلز مرکب از مس و روی و برنج را گویند.
۹پروچستااوستایی، پهلوی سرشار از علم و دانش، نام سومین دختر زردشت اسم ترکی
۱۰پروچیستااوستایی، پهلوی= پروچستا
۱۱پروشاتاوستایی، پهلوی بسیار شاد، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی.
۱۲پژالکردیجوانه نازک، شاخه های تازه روییده و ریز درخت.
۱۳پینارترکی سرچشمه
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با پ

اسم دختر با پ
نام دخترانه با پ