معنی اسم سرشار

معنی اسم سرشار

معنی نام سرشار

معنی و ریشه دقیق اسم سرشار

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سرشار اسم فارسی، اسم مشترک پسرانه و دخترانه است. نامی زیبا با بار معنایی مثبت. سرشار یک اسم خوش آوا، یک نام  ۵ حرفی زیبا با معنی زیبا برای پسران و دختران است که ریشه پارسی دارد. در ادامه درباره اسم سرشار بیشتر بخوانید.

سرشار
معنی اسم سرشار

بیشتر بخوانید

اسم نوژان

معنی اسم نوژان

نام نوژان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم نوژان در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم نوژان

Nojan Nozhan’s name

همانطور که در قسمت اسم دختر با ن و اسم های دختر فارسی در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم نوژان یک نام دخترانه زیبا با ریشه فارسی است. اسمی خوش آوا با معنی زیبا و لطیف. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم نوژان را خواهید خواند.

معنی نوژان
معنی نوژان

بررسی کامل اسم نوژان را در ادامه ببینید:

بیشتر بخوانید

معنی اسم سامیا

سامیا

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم سامیا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم سامیا

در قسمت اسم های دخترانه با س در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، سامیا یک اسم زیبا برای دختران است. در ادامه به بررسی کامل نام سامیا خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

Roshana name meaning

معنی اسم روشنا

معنی نام روشنا

معنی و ریشه دقیق اسم روشنا

همانطور که در قسمت اسم دخترانه با ر در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم روشنا یک اسم دخترانه فارسی است که معنی زیبایی هم دارد. اسم محبوب بین ایرانیان برای نامگذاری فرزند دختر که چون سال ها برای نامگذاری فرزند دختر انتخاب نشده امروز یک اسم دختر جدید از دید خیلی پدر مادرها محسوب می شود. در ادامه توضیحات کامل درباره نام روشنا را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید

چکامه ode

معنی اسم چکامه

معنی نام چکامه

معنی و ریشه دقیق اسم چکامه

همانطور که در قسمت اسم های دختر با چ در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم چکامه اسمی خوش آوا با ریشه اصیل فارسی است که معنی بسیار زیبایی دارد. اسم خاص برای دختر که فراوانی خیلی کمی دارد. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم چکامه را خواهید خواند.

چکامه ode
چکامه

بیشتر بخوانید

اسم تیوا

معنی اسم تیوا

نام تیوا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم تیوا در ثبت احوال ایران

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ت در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم تیوا یک نام دخترانه فارسی – عربی است. یک اسم دختر چهار حرفی خوش آوا که در این سال ها کمتر برای نامگذاری دختران استفاده شده است و برای پدر مادرانی که به دنبال اسم خاص برای فرزند خود هستند می تواند گزینه خوبی باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم تیوا را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید