اسم کارن

معنی اسم کارن

اسم کارن

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) نام کارن در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم کارن

Karen name meaning
Karen name meaning

معنای نام کارن

Karen Name Meaning

همانطور که در قسمت اسم پسر با ک گفته شد، اسم کارن در زبان فارسی به معنی شجاع و دلیر است. کارن نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی است که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد. کارن در ۵ سال اخیر یکی از محبوب ترین اسم های پسرانه در ایران بوده است. بخصوص برای مادر پدرهایی که به دنبال اسم جدید پسر بودند.

در ادامه بررسی کامل اسم کارن (شامل معنی، تعداد اسم، كارن در ایران و خارج از کشور، طراحی اسم کارن به فارسی و انگلیسی، اسمنوشته نام کارن، اسم های مشابه كارن و …) را خواهید دید.

بیشتر بخوانید