معنی اسم فرهام

معنی اسم فرهام

فرهام

بررسی دقیق و تخصصی اسم فرهام (معنی، ریشه، فراوانی، تلفظ، تاریخچه و …)

فرهام از جمله اسم های جدید (به اصطلاح عام) است. نامی که حدود یک دهه است که بیش از پیش به گوش ایرانیان آشنا شده. گرچه قدمت چند هزار ساله دارد.

معنی فرهام Farham name meaning

فرهام یعنی نیک اندیش. آنکه اندیشه نیکو، تفکرات زیبا و خوب دارد. به نوعی خوشفکر و به قول برخی از دوستان مثبت اندیش است! چه معنای زیبایی که ما را یاد مصرع “ای برادر تو همه اندیشه ای … ” از مولانا می اندازد.

ریشه اسم فرهام

فرهام اسم فارسی پسر است. اما اگر ریشه اصیل این نام را بررسی کنید، فرهام نیز مثل خیلی از نام های ایرانی، یک اسم اوستایی است و ریشه اوستایی دارد.

Farham
اسم فرهام Farham name

تلفظ فرهام

تلفظ اسم فرهام مشخص است و به صورت Farham یا بهتر است بگوییم Farhām خوانده می شود.

فرهام در ثبت احوال ایران

اسم فرهام مورد تایید ثبت احوال برای اسم پسر است.

معنی فرهام در ثبت احوال ایران

فرهام = اوستایی: نیک اندیش. از واژه‌ (اوستایی) فرایوهومت.

فراوانی اسم فرهام در ثبت احوال

تعداد اسم فرهام در ثبت احوال ایران ۴۹۶۲ نفر است. طبق آمار ثبت احوال تا ابتدای ماه جاری. البته متاسفانه این رقم از سال ۱۳۹۶ بروزرسانی نشده است. اما اسم فرهام از نام های با فراوانی نسبتا کم پسرانه است.

Farham name
اسم فرهام Farham name

اسم های شبیه فرهام

اسم دختر مشابه فرهام

اسم های فرناز، فریناز، رها و بهار از نام های شبیه و متناسب با نام فرهام هستند. برای دریافت متناسب ترین نام ها با موارد مدنظر خود، قسمت مشاوره اسم روی پیج را ببینید یا در اینستاگرام یا تلگرام NameFarsi به ما پیام دهید. پیشنهاد می کنیم قسمت اسم دختر با ف را نیز ببینید.

اسم پسر مشابه فرهام

نام های فرهاد، پرهام، فرهان و فرحان، رهام و اهورا از اسامی شبیه نام فرهام هستند. که همگی غیر از فرحان، نام فارسی پسرانه می باشند.

معنی اسم فرهام و پرهام

پرهام شبیه ترین است با نام فرهام است. اسم زیبای پسرانه فارسی که معادل ابراهیم عربی است. دقت شود که پرهام را نمی توان معادل یا صورت دیگری از نام فرهام دانست.

عکس فرهام

فرهام بانمک در خواب ناز! که مامان باباش اسمش رو از نام‌فارسی انتخاب کردن:

Farham boy name

نام فارسی: مرجع نام ها #نام_فارسی_انتخاب_کنیم

اسم فرهان

معنی اسم فرحان و فرهان

معنی نام فرحان و فرهان

معنی و ریشه دقیق اسم فرحان و فرهان

همانطور که در قسمت اسم پسر با ف و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم فرحان و فرهان اسم پسرانه هستند که از نظر آوایی دقیقا یکسان هستند. اما معنی و ریشه متفاوت دارند. فرحان نام پسرانه با ریشه عربی است (از “ح” آن مشخص است) و اسم فرهان نام پسرانه با ریشه فارسی است. هر دو اسم نام هایی خوش آوا، ۵ حرفی هستند که در ادامه درباره این دو اسم زیبا بیشتر بخوانید.

اسم فرحان
معنی اسم فرحان

بیشتر بخوانید

فرشيد

معنی اسم فرشید

معنی نام فرشید

معنی و ریشه دقیق اسم فرشید

همانطور که در قسمت اسم پسر با ف و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم فرشید اسم فارسی پسرانه است. فرشید نام پسرانه محبوب، یک اسم خوش آوا، ۵ حرفی با معنی زیبا برای پسران است که ریشه پارسی دارد.

فرشید
معنی اسم فرشید

در ادامه درباره اسم فرشید بیشتر بخوانید.

بیشتر بخوانید

اسم با ف

اسم پسر با ف

لیست نام پسر ایرانی با حرف ف

Boy names with F
اسم پسرانه با ف

فهرست کامل اسامی پسرانه با حرف ف که ریشه اوستایی، پهلوی، عربی و هندی دارند.

ردیف اسم ایرانی ریشه نام  معنی اسم
۱ فؤاد عربی دل، قلب.
۲ فائز  عربی  فایز، نایل، رستگار.
۳ فائض عربی فایض، آنکه فیض و منفعت می آورد.
۴ فاتح  عربی  پیروز. معادل نام پیروز که اسم پسرانه فارسی است می باشد.
۵ فاتک اوستایی، پهلوی معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی.
۶ فاران  عبری  معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند.
۷ فارد عربی یگانه، تنها، تک، یکه. به نوعی معادل اسم فرید است که بیشتر در ایران شناخته شده است.
۸ فاروق  عربی  تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم.
۹ فاضل عربی دارای فضیلت و برتری در علم.
۱۰ فاطر  عربی  آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم.
۱۱ فاطن عربی زیرک، دانا، آگاه.
۱۲ فایز  عربی  نایل، رستگار.
۱۳ فایض عربی فیض رسان، فایده بخش.
۱۴ فایق  عربی  فائق، دارای برتری، مسلط، چیره، عالی، برگزیده.
۱۵ فتاح عربی گشاینده، از نام های خداوند.
۱۶ فتح الدین  عربی  پیروزی در دین.
۱۷ فتح الله عربی پیروزی خدا
۱۸ فتحعلی  عربی  مرکب از فتح (پیروزی) + علی (بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار.
۱۹ فتوت عربی اسم پسرانه به معنی جوانمردی، بخشندگی، سخاوت.
۲۰ فخرالدین  عربی  سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم: فخرالدین اسعد گرگانی.
۲۱ فخرالملک عربی مایه سربلندی و افتخار سرزمین.
۲۲ فداک  عربی  نام روستایی در حجاز.
۲۳ فراست عربی زیرکی، هوشیاری، درک و فهم.
۲۴ فرام  عبری  معرب از عبری، تندرو
۲۵ فرانسیس انگلیسی آزاد، رها از قید و بند، فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی. در حال حاضر این نام مورد تایید ثبت احوال ایران نیست.
۲۶ فراییم  عبری  معرب از عبری نام پسر یوسف (ع).
۲۷ فرج عربی گشایش در کار
۲۸ فرج الله  عربی  گشایشی از جانب خداوند
۲۹ فرجاد اوستایی، پهلوی فاضل و دانشمند.
۳۰ فرحان  عربی  شادان، خندان.
۳۱ فرحت عربی شادی، شادمانی.
۳۲ فرخ زات  اوستایی، پهلوی  صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت.
۳۳ فرخ یسار فارسی,عربی فرخ (فارسی) + یسار (عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک.
۳۴ فردان  عربی  یکتا، یگانه. معادل اسم فرید که آن هم اسم عربی است، می باشد.
۳۵ فرش آورد فارسی,عربی فرش (عربی) + آورد (فارسی)، فرشید ورد.
۳۶ فرشاسب  اوستایی، پهلوی  دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه.
۳۷ فرصت عربی زمان، وقت.
۳۸ فرض  عربی  آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شد باشد، پنداشتن، تصور، گمان.
۳۹ فرقان عربی جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم.
۴۰ فرقد  عربی  هر یک از دو ستاره فرقدین.
۴۱ فروهر اوستایی، پهلوی در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند.
۴۲ فرهام  اوستایی، پهلوی  نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت.
۴۳ فرهود عربی پسر زیبا، مرد درشت هیکل، شتابزده، این اسم در لغتنامه دهخدا به عنوان نام عربی ذکر شده است.
۴۴ فرید  عربی  یکتا، یگانه، بی نظیر.
۴۵ فریدالدین عربی آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن ششم و هفتم، عطار نیشابوری.
۴۶ فریدالزمان  عربی  آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است.
۴۷ فریدون اوستایی، پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش، به معنی دارای شکوهی اینچنین (باشکوه)
۴۸ فصیح  عربی  دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام اسم دخترانه
۴۹ فصیح الدین عربی دارای روشنی و فصاحت در دین
۵۰ فصیح الزمان  عربی  آن که در زمان خود در فصاحت از همه والاتر است.
۵۱ فصیح الملک عربی آن که در کشور خود در فصاحت از همه برتر است.
۵۲ فضل  عربی  برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت.
۵۳ فضل الله عربی لطف و توجه خداوند.
۵۴ فضیل  عربی  دارای فضل.
۵۵ فکرعلی عربی آن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه حضرت علی (ع) است.
۵۶ فلق  عربی  سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم.
۵۷ فلک الدین عربی نام طایفه ای از کردان
۵۸ فور  هندی  از شخصیته ای کتاب شاهنامه، اسم پادشاه هند در زمان اسکندر مقدونی.
۵۹ فیاض عربی جوانمرد و بخشنده.
۶۰ فیض الله  عربی  لطف و محبت خداوند.
www.NameFarsi.com
اسم با ف
نام پسر با ف

لیست کامل اسم های فارسی پسرانه با حرف ف را نیز در ادامه ببینید. شامل فهرست جامعی از اسامی پارسی پسر با ف.

◄ ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ف

به نظر شما کدامیک از اسم های پسرانه با حرف ف زیباتر هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.