اسم ماتیار

معنی اسم ماتیار

ماتیار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم ماتیار در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم ماتیار

ماتیار یک نام اصیل ایرانی هست. نامی خوش آوا با معنی زیبا و با فراوانی کم که ریشه پارسی دارد. اسم پسر دو هجایی که در سال های اخیر کمتر برای فرزند انتخاب شده و به اصطلاح عام، یک اسم جدید پسرانه محسوب می شود.

معنی ماتیار

معنی اسم ماتیار چیست؟ Matyar name meaning

ماتیار یعنی یار مادر.

ریشه اسم ماتیار

اسم ماتیار کجایی است؟

ریشه نام ماتیار فارسی است و ماتیار در دسته نام های اصیل ایرانی قرار می گیرد.

معنی اسم ماتیار
معنی و ریشه اسم ماتیار

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم ماتیار را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

اسم مهدیار

معنی اسم مهدیار

مهدیار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مهدیار در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم مهدیار

معنی مهدیار

معنی اسم مهدیار چیست؟ Mahdiar name meaning

مهدیار یعنی: مهدیار: (عربی ـ فارسی) ترکیب مَهد + یار، مهد به معنی سرزمین است مهدیار یعنی محافظ و نگهبان سرزمین و میهن. برخی این اسم را یار مهدی (ترکیب مهدی و یار) نیز معنی کرده اند.

ریشه اسم مهدیار

ریشه نام مهدیار عربی فارسی است اما از آنجا که این اسم پسرانه، در کشور های عربی کاربرد ندارد، یک نام ایرانی محسوب می شود.

تلفظ اسم مهدیار

تلفظ مهدیار به صورت Mahdeyar در فارسی درست است و اگر آن را ترکیب مهدی و یار بدانید به صورت Mahdiyar تلفظ درستی خواهد بود.

معنی اسم مهدیار

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم مهدیار را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

ماناد

معنی اسم ماناد

ماناد

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم ماناد در ثبت احوال ایران

معنی ماناد Manad name meaning

ماناد: نام پسر جستان (فرمانده خاندان جستانی) بوده است. جُستانیان، خاندانی دیلمی بودند که در اواخر قرن دوم تا اوایل سوم هجری از رودبار در دیلم، بخش کوهستانی گیلان، فرمان می‌راندند. در نواحی کوهستانی رودبار الموت امارتی کوچک و محلی داشتند که مقر فرماندهیشان بود (و امروزه در استان قزوین واقع است) و وسعت قلمروشان طالقان و سواحل شاهرود و سفیدرود را در بر می‌گرفت. ضمنا واژهٔ جستان کوتاه‌شده واژه جهان‌ستان است.

در متون تاریخی آمده است که ماناد بن جستان، در زمان جنگ بین وشمگیر و حسن فیروزان، حاکم جستانیان بوده است.

ماناد به چه معنی است؟

برای ماناد معنی موثق در منبع قابل اتکایی موجود نیست. این واژه در لغت نامه ها (مثل دهخدا) نیز نیامده است. خیلی از اسامی (به خصوص اسامی پسرانه) در فرهنگ نام ها هستند که معنی مشخصی ندارند. گویا ماناد هم از این دسته نام ها است.

ریشه اسم ماناد

ریشه نام ماناد شمالی و گیلگی هست. لیست زیبا و کامل اسم های شمالی را نیز ببینید.

معنی اسم ماناد
معنی ماناد و ریشه اسم

بررسی کامل اسم ماناد را در ادامه ببینید.

بیشتر بخوانید