معنی اسم تسنیم

تسنیم

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم تسنیم در ثبت احوال ایران

معنی تسنیم Tasnim name

تسنیم یعنی  نام چشمه ای است در بهشت.

ریشه اسم تسنیم

ریشه تسنیم عربی است.

اسم تسنیم در ثبت احوال

فراوانی تسنیم در ثبت احوال

تعداد اسم تسنیم در ثبت احوال ۳۱۵۴ نفر است.

معنی تسنیم در ثبت احوال

تسنیم = (عربی) ۱- از ریشه‌ی «سنم» در لغت به معنای «بزرگ شدن کوهان شتر» و نیز «بزرگ و مهتر قوم گردیدن» است؛ ۲- (اَعلام) طبق روایات چشمه‌ای در بهشت، مذکور در قرآن کریم. و (به مجاز) آب آن چشمه.