اسم مارال

معنی اسم مارال

مارال

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم مارال در ثبت احوال ایران

معنی مارال Maral Name Meaning

مارال یعنی: آهو. مجازا یعنی دختر زیبا و خوش اندام.

ریشه اسم مارال

ریشه نام مارال ترکی است. مارال از جمله اسم های دخترانه ترکی مرسوم در ایران به خصوص در دهه ۵۰ و ۶۰ است.

معنی اسم مارال
معنی و ریشه اسم مارال

اسم مارال در ثبت احوال

فراوانی مارال در ثبت احوال ایران

تعداد اسم مارال در ثبت احوال ۲۵۹۳۱ نفر است. فراوانی اسم مارال در ایران نه زیاد و نه کم هست و شیب رشد فراوانی این اسم منفی است.

معنی مارال در ثبت احوال ایران

مارال = ۱- (تركي) مرال، گوزن، آهو؛ ۲- (به مجاز) زيبا و خوش اندام.

اسم های مشابه مارال

اسم دختر که به مارال بیاد

نام های دخترانه المیرا، الهام، آلاله، آلما، لاله، آیلین و آیلار از جمله اسم های دخترانه متناسب با مارال هستند. قسمت اسم دختر با م را نیز ببینید. مارال از نظر معنا معادل اسم های غزال، کژال، آهو و جیران نیز هست.

اسم پسر که به مارال بیاد

نام های پسرانه مهیار، مهراد، دانیال و آیدین از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام مارال هستند.

مشاوره اسم

فونت اسم مارال به انگلیسی

نوشتن اسم مارال به انگلیسی با فونت زیبا برای پروفایل:

Maral
اسم مارال به انگلیسی

شعر اسم مارال

شعر ترکی که شامل اسم های مارال و جیران است:

من گلمیشم سیزه گوناخجیران منه باخ باخمارال منه باخ باخپیشیر منه بیر قی قاناخجیران منه باخ باخگئوزل منه باخ باخخومار اولدوم خمار اولدوم خومار اولدوم خومارکتان کوینک بندی گوموشگئوردوم بیر حال اولدوم بیر حال اولدوم بیر حال اولدوم بیر حالگئدیم گئوردوم باغا یاتیب …

شخصیت شناسی اسم مارال

برای مشاهده شخصیت شناسی نام مارال قسمت رنگ اسم ها و یا ابجد اسم را ببینید.

نظرسنجی اسم مارال

اسم مارال  قشنگه؟

نظر شما درباره اسم مارال چیست؟ آیا این نام را می پسندید؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را درباره این نام بنویسید.