Sepanta name

معنی اسم سپنتا

سپنتا

معنی، ریشه، تلفظ و فراوانی (تعداد) اسم سپنتا در ثبت احوال ایران

اسم سپنتا از جمله نام های پسرانه ای است که در دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه پدر مادرها برای انتخاب اسم کودک و نامگذاری فرزند پسر قرار گرفته است. چرا که در ده های قبل این اسم پسر به میزان امروز شناخته شده نبود. بماند که همچنان در اینستاگرام نام فارسی شاهد این هستیم که برخی افراد آنقدر کم سواد و یا کوته نظر هستند که این اسم تازه به گوششان می خورد و به تمسخر این اسم می پردازند! که البته بحث جدیدی نیست.

نام‌فارسی” همواره تلاش کرده تا این مساله تمسخر نام ها را پایان دهد. موضوعی که می تواند خیلی زیاد روی روحیه فرزند تاثیر بگذارد. پیشنهاد می کنیم مقاله ای که درباره تمسخر اسم نوشته ایم را نیز بخوانید.

اسم سپنتا دخترانه است یا پسرانه؟

سپنتا اسم پسر یا دختر است؟

برخی از دوستان از آنجا که بسیاری از نام های دخترانه به حرف آ ختم می شوند، زمانی که این اسم پسر زیبا را برای اولین بار می شنود تصور می کنند که این اسم نامی دخترانه است. که تصور اشتباهی هست. سپنتا اسم پسرانه است. مثل خیلی از نام های پسرانه مختوم به الف: آریا، پارسا، سورنا.

سپنتا یک اسم پسرانه زیبای ایرانی با ریشه فارسی و بهتر است بگوییم اوستایی است. اسمی که حروفش یاد آور واژگانی چون اسپند، سپند و سپندارمزگان است و بی شک با این واژگان با بار معنایی فوق العاده زیبا بی ارتباط نیست. در ادامه به بررسی دقیق تر نام سپنتا می پردازیم.

سپنتا
معنی سپنتا، ریشه، فراوانی و تعداد اسم در ثبت احوال

بیشتر بخوانید