Sepanta name

معنی اسم سپنتا

سپنتا

معنی، ریشه، تلفظ، فراوانی  و تاریخچه اسم سپنتا

اسم سپنتا از جمله نام های پسرانه ای است که در دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه پدر مادرها برای انتخاب اسم کودک و نامگذاری فرزند پسر قرار گرفته است. چرا که در ده های قبل این اسم پسر به میزان امروز شناخته شده نبود. بماند که همچنان در اینستاگرام نام فارسی شاهد این هستیم که برخی افراد انقدر کم سواد و یا کوته نظر هستند که این اسم تازه به گوششان می خورد و به تمسخر این اسم می پردازند! که البته بحث جدیدی نیست. “نام فارسی” همواره تلاش کرده تا این مساله تمسخر نام ها را پایان دهد. موضوعی که میتواند خیلی زیاد روی روحیه فرزند تاثیر بگذارد. پیشنهاد می کنیم مقاله ای که درباره تمسخر اسم نوشته ایم را نیز بخوانید.

سپنتا یک اسم پسر زیبای ایرانی با ریشه فارسی و بهتر است بگوییم اوستایی است. اسمی که حروفش یاد آور واژگان اسپند، سپند، سپندارمزگان و … است و بی شک با این واژگان با بار معنایی فوق العاده زیبا بی ارتباط نیست. در ادامه به بررسی دقیق تر نام سپنتا می پردازیم.

سپنتا
معنی اسم سپنتا

معنی سپنتا Spanta name meaning

اسم سپنتا به چه معنی است؟ Sepanta name meaning

سپنتا یعنی پاک، مقدس، قابل ستایش. برگرفته از واژه اسپنتا که واژه اصیل پارسی است. واژه سپند (که اسم پسر با س هم هست) و اسپند نیز معنی مشابهی دارند.

تلفظ اسم سپنتا

تلفظ اسم سپنتا به صورت Sepanta می باشد.

ریشه اسم سپنتا

سپنتا اسم پسر فارسی اصیل ایرانی است که البته بهتر است بگوییم که یک اسم اوستایی است.

اسم سپنتا در ثبت احوال ایران

اسم سپنتا بعنوان اسم پسر مورد تایید ثبت احوال ایران است.

معنی سپنتا در ثبت احوال

سپنتا = پاک و مقدس.

فراوانی اسم سپنتا در ایران

تعداد اسم سپنتا در ایران ۳۰۶۴ نفر طبق آمار ثبت احوال تا تیر ماه ۱۳۹۹ است. که البته این عدد از سال ۱۳۹۶ ثابت مانده است اما در کل نشان دهنده این است که اسم سپنتا از اسامی با فراوانی کم در ایران است. گرچه همین خاص بودن آن مثل خیلی از نام های دیگر سبب ایجاد روند رو به رشد فراوانی این اسم پسر زیبا شده است.

سپنتا > اسم پسر با س > اسم پسر

اسم سپنتا اسم پسر یا دختر است؟

خیلی از دوستان از آنجا که بسیاری از نام های دخترانه به حرف آ ختم می شوند، زمانی که این اسم پسر زیبا را برای اولین بار می شنود تصور می کنند که این اسم نامی دخترانه است. که تصور اشتباهی هست. سپنتا اسم پسرانه است. مثل خیلی از نام های پسرانه مختوم به الف: آریا، پارسا، سورنا.

اسم های مشابه نام سپنتا

اسم پسر شبیه سپنتا

اسم سینا، پارسا، سانیار و قسمت اسم پسر با س در وبسایت نام فارسی را ببینید.

اسم دختر شبیه سپنتا

اسم پرنسا، سارینا، ساینا و قسمت اسم دختر با س را ببینید.

برای دریافت نام های مشابه، متناسب و خاص با مشاور اسم نام فارسی تماس بگیرید.

امتیاز شما به این اسم یا مطلب (از 1 تا 5)

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.