NilaRose name meaning

معنی اسم نیلارز

نیلارز

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم نیلارز در ثبت احوال ایران

معنی نیلارز NilaRose name meaning

نیلارز یا نیلا رز یعنی: رز نیلی رنگ، رز آبی. باید اضافه کرد که واژه نیلا را می توان منسوب به نیل هم معنی کرد و به این ترتیب نیلارز را گل رز رود نیل معنی نمود که البته خیلی نزدیک به ذهن نمی رسد.

Nilarose name
نیلارز Nilarose

ریشه اسم نیلارز

ریشه نام نیلارز سنسکریت – لاتین است. نیلارز از ترکیب نیلا و رز است. نیلا واژه ای سنسکریت و رز که تقریبا واژه ای بین المللی است (نام گل) ریشه لاتین و در برخی منابع ریشه فرانسوی دارد. از دیدگاهی میتوانیم بگوییم نيلارز از ترکیب نیل + الف نسبت + رز ساخته شده! (و معنی کرد گل منسوب به رود نیل) که البته بعید به نظر می رسد. اما از آنجا که در منابع خارجی زبان چنین اسمی یعنی NilaRose وجود ندارد خیلی هم ترکیب نیل و الف نسبت (که در زبان فارسی کاربرد دارد) و رز ترکیب عجیبی نیست. برای اطلاعات بیشتر در مورد واژه نیلا، پست اسم نیلا را ببینید.

نیلارز
اسم نیلارز

اسم نیلارز در ثبت احوال ایران

بر اساس استعلامی که تیم نام‌فارسی از ثبت احوال داشت، اسم نيلارز مورد تایید سازمان ثبت احوال برای نامگذاری فرزند دختر است.

فراوانی نیلارز در ثبت احوال

تعداد اسم نيلارز در ثبت احوال نامشخص است. اطلاعاتی در این زمینه ارائه نشده است. نیلارز از اسم های دخترانه با فراوانی بسیار کم به شمار می رود.

معنی نیلارز در ثبت احوال

نیلارز = نیلا رز.

اسم های مشابه نیلارز

اسم دختر که به نیلارز بیاد

نام های دخترانه رزا، نیکا، الین، المیرا، رزیتا و لیانا از جمله اسم های دخترانه متناسب با نيلارز هستند.

اسم پسر که به نیلارز بیاد

نام های پسرانه نیوان، اردلان، نیما، لیام و نریمان از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام نیلارز هستند.

شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید؟ قسمت مشاوره اسم را ببینید.

NilaRose
نیلارز NilaRose

نظرسنجی اسم نیلارز

نیلارز نامی با فراوانی بسیار کم (خاص)، اسمی نسبتا خوش آوا، با معنی زیباست. مثل گل رز آبی!

نظر شما درباره اسم نیلارز چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟ در قسمت نظرات بنویسید.