اسم لنیا

معنی اسم لنیا

لنیا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم لنیا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم لنیا

معنی لنیا Lenia name meaning

لنیا یعنی: دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) و الف (تانیث).

ریشه اسم لنیا

ریشه نام لنیا، فارسی – سنسکریت است. در برخی منابع آنلاین لنیا به معنای “مشعل” (از یونانی باستان و اسم هلن) آمده است و “زیبا”، “نور”، “روشن” و “درخشنده” معنا شده است. منبع دیگر نیز لنیا را صورت دیگر اسم های Lena لنا، Helene و Leona دانسته است.

نام لنیا

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم لنیا را خواهید دید.

بیشتر بخوانید