Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
نام فارسی

مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم پسر با ج

اسم پسر فارسی با حرف ج

نام پسر فارسی با ج

اسم پسرانه با حرف جیم

ردیف اسم معنی
۱ جابان   نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی
۲ جادی  زعفران
۳ جامشید   جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۴ جان افروز   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۵ جان افزا   جان افزا
۶ جان بخشان   جان بخش
۷ جان مهر   مهربان جان
۸ جانلی   جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۹ جانوسیار  جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۰ جانوشیار   جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۱ جانی   جاندار
۱۲ جانیار   یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
۱۳ جاوید   همیشگی، ابدی
۱۴ جاهد   کوشا، ساعی
۱۵ جستان   نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان
۱۶ جمشاد   پادشاه بزرگ و شاد
۱۷ جمشید  جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۱۸ جندل   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۱۹ جوانشیر   نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۰ جوانوی   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ در زمان بهرام گور
پادشاه ساسانی
۲۱ جویا   جستجو کننده، جوینده
۲۲ جویان   جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۲۳ جهان   کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
۲۴ جهان آفرین   آفریننده جهان
۲۵ جهان بخش   آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد.
۲۶ جهان فر   شکوه جهان
۲۷ جهانبان   نگهبان جهان، خداوند
۲۸ جهاندار   خداوند ، نگهبان جهان، پادشاه
۲۹ جهانسوز   فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است.
۳۰ جهانشاد   آن که مردم جهان از او شادند
۳۱ جهانشید   نور و روشنایی عالم
۳۲ جهانشیر   دلاور در جهان
۳۳ جهانفر  کسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظمت جهان
۳۴ جهانگشای   تسخیرکننده جهان، فاتح
۳۵ جهانگیر   فتح کننده جهان
۳۶ جهانیار   یاور و یاور مردم جهان
۳۷ جهن   از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب تورانی
NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ج

47 نظر برای اسم پسر با ج

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *