اسم آرشاویر

معنی اسم آرشاویر

معنی نام آرشاویر

معنی و ریشه دقیق اسم آرشاویر

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم آرشاویر اسم پسرانه فارسی است. نام اصیل ایرانی با ریشه پارسی که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید.

اسم آرشاویر
معنی اسم آرشاویر

توضیحات تکمیلی درباره نام آرشاویر را در ادامه بخوانید:

معنی آرشاویر

اسم آرشاویر یعنی چه؟

آرشاویر یعنی مرد مقدس؛

معنی آرشاویر در ثبت احوال

اسم آرشاویر در ثبت احوال ایران مرد مقدس و مرد نرمنش معنی شده است.

ریشه اسم آرشاویر

همانطور که گفته شده ریشه اسم آرشاویر فارسی است و این اسم یک نام فارسی پسرانه می باشد.

تاریخچه اسم آرشاویر

آرشاویر نام هفتمین پادشاه اشکانی ایران که شاید همان فرهاد (چهارم یا پنجم) باشد.

اسم آرشاویر در ثبت احوال:

فراوانی اسم آرشاویر

در مورد فراوانی نام آرشاویر در ثبت احوال ایران آمار دقیقی وجود ندارد. اما همانطور که گفته شد اسم آرشاویر از نام های پسر با فراوانی کم، خاص و به اصطلاح اسم جدید پسر به حساب می آید. آخرین آمار ارائه شده در مورد این اسم (در مهر ماه ۱۳۹۷) تعداد ۱۰۵۲ نفر در ایران نام آرشاویر دارند.

اسم های مشابه و هماهنگ با نام آرشاویر

اسم پسر شبیه آرشاویر

شاهرخ، اسم آرشام، آریو، اشکان، آرشان و … اسم های پسرانه با الف را ببینید.

اسم دختر شبیه آرشاویر

آرنوش، شیدا، روشنا و … اسم های دخترانه با الف را ببینید.

> برای دریافت نام های مشابه با نام های مورد نظرتان با مشاور اسم ما تماس بگیرید.

سوالات همراهان NameFarsi.com درباره نام آرشاویر:

اسم آرشاویر معنی اسم آرشاویر معنای اسم آرشاویر آرشاویر اسم پسر اسم آرشاویر به چه معناست معنی اسم آرشاویر ریشه اسم آرشاویر

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.