معنی اسم جانیار

جانیار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم جانیار در ثبت احوال ایران

معنی جانیار

جانیار یعنی یاری دهنده جان و همچنین نام مورخی است از مردم بخارا.

ریشه اسم جانیار

ریشه جانیار فارسی است.

اسم جانیار در ثبت احوال

فراوان جانیار در ثبت احوال

تعداد اسم جانیار در ثبت احوال نفر است.

معنی جانیار در ثبت احوال

جانیار =

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.