معنی اسم حسام

حسام

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم حسام در ثبت احوال ایران

معنی حسام

حسام یعنی: شمشیر تیز و برنده.

ریشه اسم حسام

ریشه نام حسام عربی است.

اسم حسام در ثبت احوال ایران

فراوانی حسام در ثبت احوال

تعداد اسم حسام در ثبت احوال حدود ۶۰٫۰۰۰ نفر است.

معنی حسام در ثبت احوال

حسام = (عربي) (در قديم) شمشير تيز و برنده.

اسم های مشابه حسام

اسم دختر که به حسام بیاد

نام های دخترانه حانیه و هانیه، حسنا، سامیا، حوریه، سها، مهرسا از جمله اسم های دخترانه متناسب با حسام هستند.

اسم پسر که به حسام بیاد

نام های پسرانه مهرسام، سام، کسری، مهراس، حسین (عربی)، آرسام از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام حسام هستند.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم حسام چیست؟ آیا این نام پسرانه را برای فرزند می پسندید؟