نام دخترانه با م

اسم دختر با م

نام دختر ایرانی با حرف م

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم دختر ترکی ، عبری، کردی، عربی و …) با حرف م.

اسم با حرف م
اسم با میم

به طور کلی اسم های با م از نام های محبوب ایرانی هستند. تعداد اسامی دختر و پسر با حرف م نسبتا فراوان است. اسم مریم که صورت های مختلفی هم دارد از محبوب ترین نام های دختر به خصوص در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی بوده است. در ادامه اسامی دختر با م که بیشتر اسمهای عربی (اسم دختر مذهبی) هست را مشاهده می فرمایید.

نام های دخترانه ایرانی با حرف میم

شامل نام های زیبای دخترونه عربی، کردی، فرانسوی، اوستایی با م و سایر اسامی با حرف م.

ردیف اسم ایرانیریشه نام معنی اسم دختر
۱ماءالسماءعربی آب آسمان = باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان عرب است.
۲مائدهعربی خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم نیز می باشد.
۳ماجدهعربی مؤنث ماجد، بزرگوار، صاحب مجد و بزرگی
۴مارالمغولی آهو، زیبا
۵مارگاریتافرانسه نام جزیره ای در شمال کشور ونزوئلا
۶مارگریتفرانسه گلی زیبا به رنگ سفید
۷مارلینعبری برج، پناهگاه
۸ماریعبری فرانسه از عبری، مریم
۹ماریاعبری ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشکانی
۱۰ماریانعبری انگلیسی از عبری، مریم اسم ایرانی اصیل
۱۱ماریناارمنی جویبار، آب
۱۲ماریهعربی زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر (ص)
۱۳ماساکردی همانند ماه زیبا و درخشنده
۱۴ماشگاناترکی مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است. اسم قدیمی آذری.
۱۵ماگنولیافرانسه گلی درشت و خوشبو به شکل تخم مرغ
۱۶مالکهعربی مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، از شخصیت های شاهنامه (اسم های شاهنامه ای را ببینید.) نام دختر طایر غسانی.
۱۷مامیثاسریانی گیاهی با برگ های پوشیده از کرک، و دارای گلهای نارنجی رنگ و میوه ای دراز
۱۸مانترااوستایی، پهلوی به سکون نون و فتح ت، سخن ایزدی، کلام مقدس، گفتار ورجاوند اهورایی
۱۹مانکاسم کردی مانگ، ماه
۲۰مانگکردی = مانک
۲۱مانوشاکردی نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشاه پیشدادی در آن بدنیا آمد.
۲۲مانوشاککردی بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی
۲۳مانیوکفرانسه اسم گیاهی با ریشه های ضخیم و دارای نشاسته بسیار
۲۴ماوردعربی ماءالورد، گلاب
۲۵ماه بی بیفارسی، ترکی ماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
۲۶ماه جبینفارسی، عربی ماه (فارسی) + جبین (عربی)، مه جبین
۲۷ماه خانمفارسی، ترکی ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
۲۸ماه سیمافارسی، عربی ماه (فارسی) + سیما (عربی) آن که سیما و چهره او چون ماه زیباست.
۲۹ماه صنمفارسی، عربی ماه (فارسی) + صنم (عربی) دلبر و معشوقی که چون ماه و چون طلا باارزش است.
۳۰ماه طلعتفارسی، عربی ماه (فارسی) + طلعت (عربی)، ماه سیما
۳۱ماه لقافارسی، عربی ماه (فارسی) + لقا (عربی)، مه لقا مه لقا
۳۲ماه منظرفارسی، عربی ماه (فارسی) + منظر (عربی) ماهرو، ماهچهر
۳۳ماه منیرفارسی، عربی ماه (فارسی) + منیر (عربی) ماه نورانی، ماه درخشان
۳۴ماه نسافارسی، عربی ماه (فارسی) + نسا (عربی) ان که در بین زنان چون ماه می درخشد.
۳۵ماهایانام ارمنی
۳۶ماهنیترکی ترانه
۳۷مایایونانی در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بهار و حاصلخیزی
۳۸مبارکهعربی مؤنث مبارک، خوش یمن، خجسته، فرخنده، از اسامی حضرت فاطمه (ع)
۳۹مبینافارسی، عربی مبین (عربی) + ا (فارسی) آشکارا
۴۰مهتراکردی باران
۴۱متینهعربی مؤنث متین
۴۲مجذوبعربی شیفته
۴۳محبوبعربی دوست داشتنی، مورد محبت
۴۴محبوبهعربی مؤنث محبوب، دوست داشتنی، مورد محبت
۴۵محترمعربی قابل احترام، عزیز و گرامی
۴۶محدثهعربی مؤنث محدث، گوینده سخن نام دختر اصیل
۴۷محسنهعربی مؤنث محسن، نیکوکار، احسان کننده
۴۸محناعربی به ضم میم و فتح ح و تشدید نون، به حنا خضاب کرده.
۴۹محیاعربی زندگی، حیات
۵۰محیصافارسی، عربی رستگار شده، پاک و آمرزیده (به فتح میم)
۵۱مدینهاسم عربی شهر، نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد (ص‌) بود.
۵۲مرجانسریانی معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد.
۵۳مرجانهسریانی مروارید کوچک
۵۴مرحانعربی شادمانی و فرح نام عربی زیبا
۵۵مرحمتعربی لطف و مهربانی
۵۶مرساناعبری هدیه خداوند؛ معنی اسم مرساناز
۵۷مرسیایونانی ریحان
۵۸مرصععربی آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان
۵۹مرضیهعربی پسندیده، مرضی
۶۰مروانهعربی نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی
۶۱مریسعربی چیزی لغزان و تابان
۶۲مریمعبری معنی اسم مریم؛ گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی(ع)، نام سوره ای در قرآن کریم، تالع آن با نام سجاد رقم خورده و با ان کامل می شود.
۶۳مستورهعربی، کردی پاکدامن پوشیده پارسا پنهان
۶۴مسلمهنام عربی مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان
۶۵مشکسنسکریت ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر شکم نوعی آهوی نر به دست می آید.
۶۶مشکدانهفارسی، سنسکریت مشک (سنسنکریت) + دانه (فارسی) دانه خوشبویی که آن را سوراخ می کنند و به رشته می کشند، نام یکی از الحان باربد
۶۷مشکنازفارسی، سنسکریت مشک (سنسکریت) + ناز (فارسی) = زیبا و خوشبو، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۸مشکینفارسی،
سنسکریت
مشک (سنسنکریت) + ین (فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الود، معطر
۶۹مشیانهاوستایی،
پهلوی
نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا در اسطوره های سامی
۷۰مشیماعربی، فارسی به فتح میم، زیبا رو، دختر خال دار، بانویی زیبا با خالی در چهره
۷۱مطهرهعربی مؤنث مطهر، منزه، پاک و مقدس
۷۲معصومهعربی مؤنث معصوم، بی گناه و پاک
۷۳معظمهعربی معظم
۷۴مقبلهعربی مؤنث مقبل، خوش اقبال، خوشبخت
۷۵مقدسهعربی مؤنث مقدس
۷۶مقصودهعربی مؤنث مقصود، آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مطلوب و مورد نظر
۷۷مکرمهعربی مؤنث مکرم
۷۸مکیناسریانی بنفشه
۷۹مکیناسسریانی مکینا، بنفشه
۸۰مکیهعربی اهل مکه، مربوط یا متعلق به مکه
۸۱ملاحتعربی حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می کند، نمکین بودن
۸۲ملکعربی فرشته
۸۳ملک آفرینفارسی، عربی ملک (عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از ملک (سرزمین) + آفرین (آفریننده)
۸۴ملک بانوفارسی، عربی ملک (عربی) + بانو (فارسی) شاه بانو
۸۵ملک تاجفارسی، عربی ملک (عربی) + تاج (فارسی)
۸۶ملک سیمااسم عربی دارای چهره ای زیبا چون چهره فرشتگان زیبا روی
۸۷ملک نازعربی، فارسی ملک(عربی) + ناز(فارسی) فرشته زیبا
۸۸ملکهعربی همسر پادشاه، شهبانو
۸۹ملوکعربی پادشاهان
۹۰ملیحهعربی زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک
۹۱ملیسانام یونانی بادرنگبویه: گیاهی خوشبو است.
۹۲ملیسایونانی زنبور عسل. همانطور که می بینید برای اسم ملیسا دو معنی وجود دارد.
۹۳ملیکایونانی گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده گندمیان که خودرو هستند.
۹۴ملیکااسم یونانی زنبور عسل، ملیکا در اصل تغییر یافته ملیسا در مناطق هاوایی است. در افسانه های یونانی نام بانویی زیبا روی که عاشق زئوس شده بود.
۹۵ملیکهعربی نام همسر عمر خطاب
۹۶ملینالاتین عسل، رنگ گل بهی، همچنین نوعی گل
۹۷مناعربی امیدها
۹۸منااوستایی، پهلوی،
فارسی
شایسته شاهی، شایگان
۹۹منالنام عربی رسیدن، دست یافتن، دارایی، همچنین یکی از توابع شهرستان قیر و کارزین فارس
۱۰۰منجوقاسم ترکی نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین روی لباس، گل سر و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
۱۰۱منصورهعربی مؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز
۱۰۲منظرعربی صورت، آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، دید
۱۰۳منورهعربی روشن، درخشان
۱۰۴منیرعربی آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
۱۰۵منیرهعربی مؤنث منیر، آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
۱۰۶موکامغولی نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول
۱۰۷مولودعربی آن که به دنیا آمده، زاده شده
۱۰۸موناعربی منا، امیدها اسم زیبا برای پسر
۱۰۹مونجوقاسم ترکی منجوق
۱۱۰مونسعربی همنشین و همراز، همدم
۱۱۱مونیکااسم لاتین مشاور
۱۱۲مه جبینفارسی، عربی مه (فارسی) + جبین (عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، زیبارو
۱۱۳مهاسنسکریت سنگی مانند بلور، یاقوت کبود
۱۱۴مهداعربی اول شب، قسمتی از شب
۱۱۵مهدیاعربی، فارسی بانوی هدایت شده ، منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از مهدی + الف تانیث
۱۱۶مهدیهنام عربی مؤنث مهدی، عروس
۱۱۷مهرمنیرفارسی، عربی مهر (فارسی) منیر (عربی) خورشید روشن و درخشان
۱۱۸مهرنسافارسی، عربی مهر (فارسی) + نسا (عربی) نورانی ترین زن در میان زنان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۱۱۹مهستااوستایی،پهلوی دختر سنگین، بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث، هم به کسر سین خوانده می شود و هم به فتح سین
۱۲۰مهستیفارسی، عربی مه (فارسی، ماه) + سیتی (عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو
۱۲۱مهناعربی گوارا و خوش
۱۲۲مهیرهعربی زن کدبانو، زن اصیل زاده نام زیبای دختر
۱۲۳مهیمنهعربی ایمن شده،یکی از صفات خداوند
۱۲۴میرانهفارسی، عربی میر (ازعربی) + انه (فارسی) امیرانه، شاهانه
۱۲۵میساعربی زنی که با غرور و تکبر راه می رود.
۱۲۶میسانعربی ستاره ای در صورت فلکی جوزا
۱۲۷میشانهاوستایی،
پهلوی
مشیانه
۱۲۸میلانااسم عربی مونث میلان، میل، خواهش، آرزو
۱۲۹میمنتعربی مبارکی، سعادت، فرخندگی
۱۳۰مینازفارسی، گیلکی مرکب از م (مخفف من) + ناز (مخفف نازنین) + نازنین من
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با م

نام دخترانه با م
نام دختر با حرف م