سمیرا

معنی اسم سمیرا

معنی نام سمیرا

معنی و ریشه دقیق اسم سمیرا

در قسمت اسم دخترانه با س در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، سمیرا یک اسم دخترانه با ریشه عربی است و یک اسم مذهبی دخترانه محسوب می شود.

سمیرا
معنی اسم سمیرا

در ادامه به بررسی نام سمیرا خواهیم پرداخت:

بیشتر بخوانید

زهرا

معنی اسم زهرا

معنی نام زهرا

معنی و ریشه دقیق اسم زهرا

زهرا از اسم های مذهبی پر کاربرد برای نامگذاری فرزند در ایران بوده است. اسم عربی ۴ حرفی که تاریخچه مذهبی کهنی هم میان ایرانیان و مسلمانان جهان دارد.

زهرا
معنی زهرا

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم زهرا را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید