مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم کوتاه دختر

معنی اسم بیتا

بیتا

معنی و ریشه دقیق اسم بیتا Bita name meaning

بیتا اسم دختر ایرانی با ریشه پارسی است. اسم کوتاه خوش آوا و ساده. اسم دختر با ب، اسمی دو هجایی با تلفظ روان.

bita name meaning

معنی اسم بیتا

در ادامه توضیح کامل درباره اسم بیتا را خواهید خواند.

Continue reading