امیرسام

معنی اسم امیرسام

امیرسام

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم امیرسام در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم امیر سام

معنی امیرسام Amirsam name meaning

امیرسام یعنی: آتش بزرگ، ترکیب امیر (در عربی) به معنی پادشاه و سام (در فارسی) به معنی آتش. در واقع امیر سام از اسم های ترکیبی محسوب می شود، امیر و سام هر دو به عنوان اسم به صورت جدا برای نامگذاری انتخاب می شوند.

بد نیست اشاره کنیم که سام (آتش) نزد ایرانیان باستان مقدس بوده است و نماد پاکی. هم چنین به عقیده برخی، نام امیر، ریشه اوستایی دارد و امیرسامرا و جاویدان معنی شده است. پس در این صورت امیرسام، “آتش جاویدان”  معنی می شود.

ریشه اسم امیرسام

ریشه نام امیر سام ترکیبی و فارسی – عربی است. از آنجا که این نام در کشورهای عربی استفاده نمی شود، می توان اميرسام را امیرسام ایرانی دانست.

معنی اسم امیرسام
معنی اسم امیر سام امیرسام

در ادامه بررسی کاملتر این اسم پسرانه زیبا را می بینید:

بیشتر بخوانید