Girl names with M

اسم دختر با م

نام دختر ایرانی با حرف م

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم دختر ترکی، عبری، کردی، عربی و …) با حرف م.

اسم با حرف م
اسم با میم

به طور کلی اسم های با م از نام های محبوب ایرانی هستند. تعداد اسامی دختر و پسر با حرف م نسبتا فراوان است. اسم مریم که صورت های مختلفی هم دارد از محبوب ترین نام های دختر به خصوص در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی بوده است. در ادامه اسامی دختر با م که بیشتر اسمهای عربی (اسم دختر مذهبی) هست را مشاهده می فرمایید.

نام های دخترانه ایرانی با حرف میم

شامل نام های زیبای دخترونه عربی، کردی، فرانسوی، اوستایی با م و سایر اسامی با حرف م.

ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم دختر
۱ ماءالسماء عربی آب آسمان = باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان عرب است.
۲ مائده عربی خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم نیز می باشد.
۳ ماجده عربی مؤنث ماجد، بزرگوار، صاحب مجد و بزرگی.
۴ مارال مغولی آهو، زیبا. بررسی کامل: اسم مارال.
۵ مارگاریتا فرانسه نام جزیره ای در شمال کشور ونزوئلا. توضیح بیشتر: مارگاریتا.
۶ مارگریت فرانسه گلی زیبا به رنگ سفید.
۷ مارلین عبری برج، پناهگاه.
۸ ماری عبری فرانسه از عبری، مریم.
۹ ماریا عبری ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشکانی.
۱۰ ماریان عبری انگلیسی از عبری، مریم اسم ایرانی اصیل
۱۱ مارینا ارمنی جویبار، آب
۱۲ ماریه عربی زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر (ص)
۱۳ ماسا کردی همانند ماه زیبا و درخشنده
۱۴ ماشگانا ترکی مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است. اسم قدیمی آذری.
۱۵ ماگنولیا فرانسه گلی درشت و خوشبو به شکل تخم مرغ. این نام مورد تایید ثبت احوال کشور نیست.
۱۶ مالکه عربی مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، از شخصیت های شاهنامه (اسم های شاهنامه ای را ببینید.) نام دختر طایر غسانی.
۱۷ مامیثا سریانی گیاهی با برگ های پوشیده از کرک، و دارای گلهای نارنجی رنگ و میوه ای دراز.
۱۸ مانترا اوستایی، پهلوی به سکون نون و فتح ت، سخن ایزدی، کلام مقدس، گفتار ورجاوند اهورایی. بررسی کامل: اسم مانترا.
۱۹ مانک اسم کردی مانگ، ماه
۲۰ مانگ کردی = مانک
۲۱ مانوشا کردی نام یکی از کوه های سلسله جبال البرز که منوچهر پادشاه پیشدادی در آن بدنیا آمد.
۲۲ مانوشاک کردی بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی
۲۳ مانیوک فرانسه اسم گیاهی با ریشه های ضخیم و دارای نشاسته بسیار
۲۴ ماورد عربی ماءالورد، گلاب
۲۵ ماه بی بی فارسی، ترکی ماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
۲۶ ماه جبین فارسی، عربی ماه (فارسی) + جبین (عربی)، مه جبین
۲۷ ماه خانم فارسی، ترکی ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
۲۸ ماه سیما فارسی، عربی ماه (فارسی) + سیما (عربی) آن که سیما و چهره او چون ماه زیباست.
۲۹ ماه صنم فارسی، عربی ماه (فارسی) + صنم (عربی) دلبر و معشوقی که چون ماه و چون طلا باارزش است.
۳۰ ماه طلعت فارسی، عربی ماه (فارسی) + طلعت (عربی)، ماه سیما
۳۱ ماه لقا فارسی، عربی ماه (فارسی) + لقا (عربی)، مه لقا مه لقا
۳۲ ماه منظر فارسی، عربی ماه (فارسی) + منظر (عربی) ماهرو، ماهچهر
۳۳ ماه منیر فارسی، عربی ماه (فارسی) + منیر (عربی) ماه نورانی، ماه درخشان
۳۴ ماه نسا فارسی، عربی ماه (فارسی) + نسا (عربی) ان که در بین زنان چون ماه می درخشد.
۳۵ ماهایا نام ارمنی
۳۶ ماهنی ترکی ترانه
۳۷ مایا یونانی در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بهار و حاصلخیزی
۳۸ مبارکه عربی مؤنث مبارک، خوش یمن، خجسته، فرخنده، از اسامی حضرت فاطمه (ع)
۳۹ مبینا فارسی، عربی مبین (عربی) + ا (فارسی) آشکارا
۴۰ مهترا کردی باران
۴۱ متینه عربی مؤنث متین
۴۲ مجذوب عربی شیفته
۴۳ محبوب عربی دوست داشتنی، مورد محبت
۴۴ محبوبه عربی مؤنث محبوب، دوست داشتنی، مورد محبت
۴۵ محترم عربی قابل احترام، عزیز و گرامی
۴۶ محدثه عربی مؤنث محدث، گوینده سخن نام دخترانه
۴۷ محسنه عربی مؤنث محسن، نیکوکار، احسان کننده
۴۸ محنا عربی به ضم میم و فتح ح و تشدید نون، به حنا خضاب کرده.
۴۹ محیا عربی زندگی، حیات. با اسم مهیا اشتباه نشود. بررسی کامل اسم محیا را ببینید.
۵۰ محیصا فارسی، عربی رستگار شده، پاک و آمرزیده (به فتح میم).
۵۱ مدینه اسم عربی شهر، نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد (ص‌) بود.
۵۲ مرجان سریانی معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد.
۵۳ مرجانه سریانی مروارید کوچک
۵۴ مرحان عربی شادمانی و فرح نام عربی زیبا
۵۵ مرحمت عربی لطف و مهربانی
۵۶ مرسانا عبری هدیه خداوند؛ بررسی کامل: اسم مرسانا.
۵۷ مرسیا یونانی ریحان
۵۸ مرصع عربی آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان.
۵۹ مرضیه عربی پسندیده، مرضی.
۶۰ مروانه عربی نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی.
۶۱ مریس عربی چیزی لغزان و تابان.
۶۲ مریم عبری   گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی(ع)، نام سوره ای در قرآن کریم، تالع آن با نام سجاد رقم خورده و با ان کامل می شود. معنی کامل: اسم مریم.
۶۳ مستوره عربی، کردی پاکدامن، پوشیده، پارسا، پنهان.
۶۴ مسلمه نام عربی مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان.
۶۵ مشک سنسکریت ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر شکم نوعی آهوی نر به دست می آید. تلفظ اسم به صورت ضمه روی حرف میم است.
۶۶ مشکدانه فارسی، سنسکریت مشک (سنسنکریت) + دانه (فارسی) دانه خوشبویی که آن را سوراخ می کنند و به رشته می کشند، نام یکی از الحان باربد
۶۷ مشکناز فارسی، سنسکریت مشک (سنسکریت) + ناز (فارسی) = زیبا و خوشبو، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی.
۶۸ مشکین فارسی،
سنسکریت
مشک (سنسنکریت) + ین (فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الود، معطر.
۶۹ مشیانه اوستایی،
پهلوی
نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا در اسطوره های سامی.
۷۰ مشیما عربی، فارسی به فتح میم، زیبا رو، دختر خال دار، بانویی زیبا با خالی در چهره.
۷۱ مطهره عربی مؤنث مطهر، منزه، پاک و مقدس.
۷۲ معصومه عربی مؤنث معصوم، بی گناه و پاک.
۷۳ معظمه عربی معظم.
۷۴ مقبله عربی مؤنث مقبل، خوش اقبال، خوشبخت.
۷۵ مقدسه عربی مؤنث مقدس.
۷۶ مقصوده عربی مؤنث مقصود، آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مطلوب و مورد نظر.
۷۷ مکرمه عربی مؤنث مکرم.
۷۸ مکینا سریانی بنفشه.
۷۹ مکیناس سریانی مکینا، بنفشه.
۸۰ مکیه عربی اهل مکه، مربوط یا متعلق به مکه.
۸۱ ملاحت عربی حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می کند، نمکین بودن.
۸۲ ملک عربی فرشته.
۸۳ ملک آفرین فارسی، عربی ملک (عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از ملک (سرزمین) + آفرین (آفریننده).
۸۴ ملک بانو فارسی، عربی ملک (عربی) + بانو (فارسی) شاه بانو.
۸۵ ملک تاج فارسی، عربی ملک (عربی) + تاج (فارسی).
۸۶ ملک سیما اسم عربی دارای چهره ای زیبا چون چهره فرشتگان زیبا روی.
۸۷ ملک ناز عربی، فارسی ملک (عربی) + ناز (فارسی) فرشته زیبا.
۸۸ ملکه عربی همسر پادشاه، شهبانو.
۸۹ ملوک عربی پادشاهان.
۹۰ ملیحه عربی زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک.
۹۱ ملیسا نام یونانی بادرنگبویه: گیاهی خوشبو است.
۹۲ ملیسا یونانی زنبور عسل. همانطور که می بینید برای اسم ملیسا دو معنی وجود دارد. بررسی کامل: اسم ملیسا.
۹۳ ملیکا یونانی گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده گندمیان که خودرو هستند.
۹۴ ملیکا اسم یونانی زنبور عسل، ملیکا در اصل تغییر یافته ملیسا در مناطق هاوایی است. در افسانه های یونانی نام بانویی زیبا روی که عاشق زئوس شده بود. بررسی کامل: اسم ملیکا.
۹۵ ملیکه عربی نام همسر عمر خطاب.
۹۶ ملینا لاتین عسل، رنگ گل بهی، همچنین نوعی گل.
۹۷ منا عربی امیدها. اسم منا در لغت نامه دهخدا.
۹۸ منا اوستایی، پهلوی،
فارسی
شایسته شاهی، شایگان.
۹۹ منال نام عربی رسیدن، دست یافتن، دارایی، همچنین یکی از توابع شهرستان قیر و کارزین فارس.
۱۰۰ منجوق اسم ترکی نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین روی لباس، گل سر و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
۱۰۱ منصوره عربی مؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز.
۱۰۲ منظر عربی صورت، آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، دید.
۱۰۳ منوره عربی روشن، درخشان.
۱۰۴ منیر عربی آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن.
۱۰۵ منیره عربی مؤنث منیر، آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن.
۱۰۶ موکا مغولی نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول.
۱۰۷ مولود عربی آن که به دنیا آمده، زاده شده.
۱۰۸ مونا عربی منا، امیدها اسم زیبا برای پسر
۱۰۹ مونجوق اسم ترکی منجوق
۱۱۰ مونس عربی همنشین و همراز، همدم
۱۱۱ مونیکا اسم لاتین مشاور. اسم مونیکا در ثبت احوال ایران قابل ثبت نیست.
۱۱۲ مه جبین فارسی، عربی مه (فارسی) + جبین (عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، زیبارو.
۱۱۳ مها سنسکریت سنگی مانند بلور، یاقوت کبود.
۱۱۴ مهدا عربی اول شب، قسمتی از شب.
۱۱۵ مهدیا عربی، فارسی بانوی هدایت شده ، منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از مهدی + الف تانیث.
۱۱۶ مهدیه نام عربی مؤنث مهدی، عروس
۱۱۷ مهرمنیر فارسی، عربی مهر (فارسی) منیر (عربی) خورشید روشن و درخشان.
۱۱۸ مهرنسا فارسی، عربی مهر (فارسی) + نسا (عربی) نورانی ترین زن در میان زنان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار.
۱۱۹ مهستا اوستایی، پهلوی دختر سنگین، بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث، هم به کسر سین خوانده می شود و هم به فتح سین.
۱۲۰ مهستی فارسی، عربی مه (فارسی، ماه) + سیتی (عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو.
۱۲۱ مهنا عربی گوارا و خوش
۱۲۲ مهیره عربی زن کدبانو، زن اصیل زاده نام زیبای دختر
۱۲۳ مهیمنه عربی ایمن شده،یکی از صفات خداوند.
۱۲۴ میرانه فارسی، عربی میر (ازعربی) + انه (فارسی) امیرانه، شاهانه.
۱۲۵ میسا عربی زنی که با غرور و تکبر راه می رود. تلفظ اسم میسا به صورت مَیساء هست و به معنی زنی که با برازندگی و تکبّر راه می‌رود، متکبر و با تبختر راه می‌رود، هست.
۱۲۶ میسان عربی ستاره ای در صورت فلکی جوزا.
۱۲۷ میشانه اوستایی،
پهلوی
مشیانه.
۱۲۸ میلانا اسم عربی مونث میلان، میل، خواهش، آرزو.
۱۲۹ میمنت عربی مبارکی، سعادت، فرخندگی.
۱۳۰ میناز فارسی، گیلکی مرکب از م (مخفف من) + ناز (مخفف نازنین) + نازنین من.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

نام دختر فارسی با م

نام دخترانه با م
نام دختر با حرف م