اسم پسر فارسی با ز

اسم پسر با ز

اسم پسر فارسی با حرف ز

لیست نام های پسرانه پارسی با حرف ز

شامل اسامی فارسی پسر با که با ز آغاز می شوند. در میان این نام ها اسم های زال، زادمهر، زرتشت و زامیاد اسمهای شناخته شده تری هستند. نامهایی که ریشه فارسی دارند و ریشه در تاریخ ایران زمین.

اسامی پسر با ز

در ادامه لیست کامل اسامی پسرانه که با حرف ز شروع می شوند را به همراه معنی می بینید. ضمنا سایر اسامی با حرف ز را نیز در جدول صفحه بعدی ببینید.

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ زائان   نام سر سلسله زادنیان یکی از قبایل معروف قزوین.
۲ زاب   زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی.
۳ زاد   فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند اسم های زادعلی، زادمهر، شهرزاد و مهرزاد. هم چنین زاد معنی آزاد و رها نیز می دهد.
۴ زادان فر   یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۵ زادان فرخ   نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۶ زادبه   آزادبه.
۷ زادسرو  آزاد سرو. مجازا آزاد و بلند قامت.
۸ زادشم   از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی ایران وجد افرسیاب تورانی نام پسرانه فارسی
۹ زادفرخ   از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زمان هرمز پادشاه ساسانی.
۱۰ زادمن   آزادمنش. من معنی اندیشه هم می دهد و اسم زادمن را می توان آزاداندیش معنا کرد.
۱۱ زاگرس  رشته کوهی که از جنوب غربی ایران شروع می شود و تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد، پشتکوه، نام زیبای فارسی.
۱۲ زال   پیر و سفید مو، از شخصیت های شاهنامه، نام فرزند سام نریمان و پدر رستم پهلوان شاهنامه.
۱۳ زامیاد  رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم.
۱۴ زاوش   نام ستاره مشتری. از سری اسم های فارسی در منظومه شمسی.
۱۵ زراتشت  زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی.
۱۶ زراسپ   از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۱۷ زراوه   نام پهلوانی ایرانی.
۱۸ زرداده   نام پهلوانی ایرانی و عموزاده گرشاسپ پهلوان نامدار.
۱۹ زرداشت  زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی.
۲۰ زردشت  زرتشت.
۲۱ زردهشت  شکل دیگر نام زردشت و زرتشت.
۲۲ زرمهر   مرکب از زر (طلا) + مهر (خورشید)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سوفر، از پهلوانان ایرانی در زمان قباد پادشاه ساسانی.
۲۳ زروان   نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیت های شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی.
۲۴ زروانداد   مرکب از زروان ( نام ایزدی) + داد ( داده)، نام یکی از پسران مهرنرسی، وزیر بهرام گور پادشاه ساسانی، که به مقام هیربدان رسید. مهرنرسی (مهرنرسه) وُزُرگ فَرمَذار (از والامقامان) شاهنشاهی ساسانی در دورهٔ پادشاهی چندین شاه از جمله یزدگرد یکم، بهرام پنجم، و یزدگرد دوم بوده است.
۲۵ زروانمهر   مرکب از زروان (نام ایزدی) + مهر (خورشید). به معنای خداوند خورشید.
۲۶ زریر   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی و برادر گشتاسپ و از مبلمان بزرگ آیین زرتشتی.
۲۷ زرین کلاه   زرین تاج.
۲۸ زریون   زرگون ، به رنگ زر، طلایی ، سبز و خرم.
۲۹ زمان   جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوادثی برگشت ناپذیر از گذشته به حال تا آینده رخ می دهد، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فرخ زمان.
۳۰ زمران  نام پسر ابراهیم (ع).
۳۱ زنگو   از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری تورانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۳۲ زنگه   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی پسر شاوران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۳۳ زو   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
۳۴ زواره   از شخصیت های شاهنامه، نام برادر رستم پهلوان شاهنامه.
۳۵ زوپین   نام پسر کاووس پادشاه کیانی.
۳۶ زویین   زوپین.
۳۷ زهیر   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی.
۳۸ زیا   زنده.
۳۹ زیار   نام نیای آل زیار، سلسله ای از پادشاهان و امرای ایرانی نژاد در گرگان.
۴۰ زیرک   باهوش، جلد، از شخصیت های شاهنامه، نام سالار موبدان درگاه ضحاک.
۴۱ زیناوند   مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی.

Iranian boy name

اسم پسر ایرانی با ز

نظرسنجی اسم

به نظرتون زیباترین اسم پسر با حرف ز کدام نام است؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

اسم پسر با ز
اسم پسر با ز شروع شود
4.2/5 - (40 امتیاز)

56 نظر برای “اسم پسر با ز”

  1. خـوبـ بــــــو د امـــا نـشــنـیـدهـــ بـــودمـــــ

    1
    2

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.