مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم پسر با س

لیست نام پسر ایرانی با حرف سین

شامل اسم های زیبای پسر ایرانی (اسم پسر ترکی، کردی، عربی و …) با حرف س

اسم پسرانه زیبا با س

اسم ایرانی با س

ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ سابق  عربی     پیشین، مقدم، مربوط به گذشته، هم چنین به معنی پیشی گیرنده، سبقت گیرنده و نیز اسم چندتن از شخصیت های تاریخی از جمله نام یکی از اصحاب حضرت پیامبر (ص) 
۲ سابق الدین  عربی     پیشی گیرنده در دین
۳ ساتکین  ترکی     ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند، شراب، مطلوب، محبوب
۴ ساتگین  ترکی     پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب، مطلوب
۵ ساجد  عربی     سجده کننده
۶ سارو  آشوری     ماه
۷ ساشا  یونانی    این نام در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی نیز بکاربرده می‌شود و به معنای مدافع و محافظ مردان است. 
۸ ساعد  عربی    کمک کننده، یاری دهنده، مددکار، هم چنین نام قسمتی از دست بین مچ و آرنج.
۹ سالداش  ترکی     صخره 
۱۰ سالم  اسم عربی     فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی، سلامت
۱۱ سام  سنسکریت، فارسی    داستان خوشایند، حدیث خوش 
۱۲ سامر  عربی     قصه گو، افسانه سرا
۱۳ سامرند  کردی     نام کوهی است.
۱۴ سامی  عربی     عالی، بلندمرتبه 
۱۵ سانا  اسم کردی    آسان و راحت، گویش محلی: صنعا پایتخت یمن که قهوه آن معروف است.
۱۶ سانان  کردی     بزرگ ایل 
۱۷ ساوان  کردی     سامان نام روستایی در نزدیکی سقز 
۱۸ ساورا  آشوری     امید 
۱۹ ساهر  عربی     بیدار 
۲۰ سایر  عربی     سیرکننده، رونده نام زیبای ایرانی
۲۱ سایروس  انگلیسی     سیروس یا کوروش 
۲۲ سبحان  عربی     پاک و منزه، از نام های خداوند 
۲۳ سبحان قلی  عربی، ترکی     سبحان (عربی) + قلی (ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند 
۲۴ سبکتین  ترکی     نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی 
۲۵ ستار  عربی     پوشاننده، از نام های خداوند: “ستار العیوب: به معنی پوشاننده عیب ها”، نام یکی از رهبران دوره انقلاب مشروطیت که به سردار ملی ملقب گردید.
۲۶ سجاد  عربی     بسیار سجده کننده، لقب امام چهارم شیعیان 
۲۷ سحاب  عربی     ابر
۲۸ سدیدالدین  عربی     محکم و استوار در دین
۲۹ سراج الدین  عربی     آن که چون چراغی در دین است.
۳۰ سرافیل  عبری     مخفف اسرافیل
۳۱ سعدالدین  عربی     موجب سعادت دین
۳۲ سعدی  فارسی، عربی     سعد (عربی) + ی (فارسی)، خجستگی، فرخندگی، میمنت، لقب شاعر بزرگ ایرانی قرن هفتم، مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی
۳۳ سعید  عربی     مبارک، خجسته، خوشبخت، سعادتمند 
۳۴ سقراط  یونانی     نام فیلسوف بزرگ یوانی و استاد افلاطون 
۳۵ سکندر  یونانی     مخفف اسکندر 
۳۶ سلجوق  ترکی     نام جد خاندان سلجوقیان 
۳۷ سلدوز  مغولی     نام یکی از امرای مغول در دوره غازان خان 
۳۸ سلطان  عربی     پادشاه، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند سلطان مراد، سلطانعلی، سکینه سلطان 
۳۹ سلمان  عربی     اسم یکی از صحابه پیامبر (ص) که از اهالی فارس (شهر آباده) بوده و جهت دیدن آخرین رسول خدا به مکه مهاجرت کرد: سلمان فارسی.
۴۰ سلیم  عربی     دارای قدرت داوری و تشخیص درست، سالم، نام چندتن از پادشاهان عثمانی 
۴۱ سلیمان  عبری    مملو از سلامتی، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خداوند اسرار بسیاری از علوم و فنون غریبه و زبان حشرات و پرندگان را به او آموخت و سپاهی از جن و انس در اختیارش قرار داد 
۴۲ سمک  عربی     ماهی، نام قهرمان داستان سمک عیار 
۴۳ سموئیل  عبری     مسموع از خدا، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل 
۴۴ سمیر  عربی     قصه گو 
۴۵ سمیع  عربی     شنوا، از نامهای خداوند 
۴۶ ساریژ  کردی    التیام، بهبود
۴۷ سناءالدین  عربی     آن که موجب روشنایی در دین است. 
۴۸ سنان الدین  عربی     آن که به منزله نیزه دین است و دشمنان را نابود می کند.
۴۹ سنجر  ترکی     نام یکی از پادشاهان سلجوقی 
۵۰ سوبیتای  مغولی     اسم پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول 
۵۱ سوشیانت  اوستایی، پهلوی    سوشیانس، نجات دهنده، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند.
۵۲ سوشیانس  اوستایی، پهلوی     = سوشیانت، ناجی، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند.
۵۳ سها  عربی     ستاره کم نوری در صورت فلکی دب اکبر 
۵۴ سهام  عربی     سهم ها، بهره ها 
۵۵ سهام الدین  عربی     بهره ها و نصیب های دین 
۵۶ سهیل  عربی     روشنترین ستاره صورت فلکی سفینه
۵۷ سیامند  کردی     نام کوهی است.
۵۸ سیروس  فرانسه     شکل فرانسوی کوروش، کوروش
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با س

اسم با س

نام پسر با س

228 نظر برای اسم پسر با س

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *