اسم دختر با ش

نام دختر با ش

اسم دختر فارسی با ش

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ش

لیست کامل اسم دختر فارسی با حرف شین. اسامی ایرانی دخترانه با ش که ریشه پارسی دارند. از اسم های پر کاربرد در دهه ۶۰ و ۷۰ مثل شیوا، شبنم، شهرزاد، شیما و شیدا گرفته تا اسم های به اصطلاح جدیدتر. که البته شیما ریشه عربی دارد و در صفحه بعدی اسامی با ش قرار دارد. به نظر شما کدام اسم با ش زیباترین اسم دختر با حرف شین است؟

اسم دختر با ش
اسم دخترانه با حرف شین
ردیف اسم فارسی معنی نام
۱شاپرک  نوعی پروانه بزرگ که معمولا در شب پرواز می کند.
۲شاپری  شاه پری
۳شاخ شمشاد  کنایه از قد بلند و رعنا
۴شاخسار  محل انبوهی شاخه های درخت  نام زیبای دخترانه
۵شادآفرید  شاد آفریده شد، آفریده شاد
۶شاداب  با طراوت، تازه، شاد
۷شادان بانو  بانوی شاد
۸شادانه  شاهدانه
۹شادبانو  بانوی شاد
۱۰شادبهر  آن که از شادی بهره دارد، شاد، خوشحال
۱۱شادپری  پری شاد
۱۲شادخاتون بانوی شاد
۱۳شاددخت  دختر شاد
۱۴شادرخ  کسی که چهره ای شاد و متبسم دارد، خنده رو
۱۵شادرو  شادرخ، آنکه سیمای شاد دارد.
۱۶شادروز  نیکروز، خوشبخت
۱۷شادفر  آن که دارای شکوه و شادی است.
۱۸شادک  نام مستعار سمک در داستان سمک عیار
۱۹شادکامه  کامروا، خوشحال، شادمان
۲۰شادگل  آن که چون گل شاداب است.
۲۱شادگون  شاد و خوشحال.
۲۲شادلین  مرکب از شاد + لین، نرمی و ملایمت، آرام و خوش چهره، شاد روی نرمخو.
۲۳شادمانه  خشنود، شاد.
۲۴شادناز  مرکب از شاد (خوشحال) + مهر (محبت یا خورشید)، نام شهر یا مکانی در نیشابور.
۲۵شادنوش  نوشنده شادی، شاد و خوشحال.
۲۶شادور  شادمان، خوشحال
۲۷شادی  خوشحال، شادمانی
۲۸شادیا بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب به شادی.
۲۹شادیان از روی شادی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور. در حال حاضر در ثبت احوال ایران به عنوان اسم پسر مورد تایید است. شادیان (شادیانه) یعنی از روی شادی. آهنگ و نوای شادی آور.
۳۰شادیانه = شادیان، از سر شادی و خوشی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور.
۳۱شارک  سار (پرنده)
۳۲شارمینا خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
۳۳شاریس نام یکی از توابع قزوین
۳۴شارین متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت)، نام دهی در قزوین
۳۵شارینا معادل شارین است. شارین + الف تانیث. متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت) + الف تانیث.
۳۶شاسپرم ریحان
۳۷شانو  نمایش، خودنمایی، نشان دادن، تئاتر خیابانی.
۳۸شاه آذر  شاه آتش
۳۹شاه آفرید  آفریده شاه، نام دختر فیروز پسر یزدگرد پادشاه ساسانی.
۴۰NameFarsi.com
۴۱شاه بانگ  گیاهی با میوه زرد رنگ و معطر.
۴۲شاه پرک  شاپرک.
۴۳شاه پرند  نام نوه یزگرد پادشاه ساسانی.
۴۴شاه پری  شاه پریان، عنبر.
۴۵شاه پسند  گیاهی کاشتنی و زینتی که گل های رنگارنگ چتری دارد.
۴۶شاه پونه  نام نوه یزدگرد پادشاه ساسانی.
۴۷شاه جهان  مَلِک و سرور عالم، نام یکی از مهمترین قله های رشته کوه آلاداغ در شمال خراسان، نام چندتن از پادشاهان مغول هند (تیموریان)، نام پسر جهانگیر پادشاه بابری.
۴۸شاه خاتون بانوی پادشاه،نام دختر قدرخان، پادشاه ترکستان در دوره غزنوی.
۴۹شاه فرید  شاه آفرید
۵۰شاه ناز  نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
۵۱شاهبانو  ملکه، شهبانو، نام دختر فخرالدوله دیلمی
۵۲شاهجان  عنوان مرو که از شهرهای قدیم خراسان بوده است.
۵۳شاهدانه  نام گیاهی است که از دانه آن روغن می گیرند.
۵۴شاهدخت  شاه دختر، دختر شاه
۵۵شاهفرند  شاه پرند
۵۶شایا شایان
۵۷شایان دخت  دختر شایسته
۵۸شایسته  سزاوار، لایق و درخور
۵۹شب آرا  آراینده شب
۶۰شب افروز  ماه، زیباروی، درخشنده
۶۱شب بو  گلی معطر و زینتی در رنگ های متفاوت.
۶۲شب پره  پروانه، خفاش
۶۳شب دخت  دختر شب
۶۴شب ناز  زیبایی شب، ناز شب
۶۵شباهنگ  مرغ سحر، بلبل، ستاره ای که پیش از صبح طلوع می کند.
۶۶شبدیس  مانند شب
۶۷شبگون  به رنگ شب، شبرنگ
۶۸شبنم  قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله
۶۹شرمین  با شرم، با حیا، محجوب
۷۰شرمین دخت  دختر باحیا و محجوب
۷۱شرمینه  شرمین
۷۲شروانه  نام دایه مه پری در داستان سمک عیار نام های اصیل فارسی
۷۳شری منطقه‌ای در همدان
۷۴شرین  در گویش سمنان شیرین
۷۵شکال  در گویش مازندران آهو
۷۶شکرناز (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر.
۷۷شکرین (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) هر چیز شیرین.
۷۸شکفته  باز شده، شاداب، خندان، تازه
۷۹شکوفا  شکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته
۸۰شکوفه  گل درخشان میوه دار
۸۱شکوه  شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار
۸۲شکوه دخت  دختر باوقار
۸۳شکوه ناز  آن که دارای شکوه و زیبایی است.
۸۴شکوهنده  با شکوه، دارنده شکوه و جلال.
۸۵شکوهه  جمال، زیبایی.
۸۶شکیبا  صبور و بردبار.
۸۷شکیبه  معادل شکیب و شکیبا، بردبار و صبور.
۸۸شکیلا  (فارسی ، عربی) شکیل (عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا.
۸۹شمشاد  درختی همیشه سبز، شخص خوش قد و قامت
۹۰شمیرا  نام عمه شیرین در منظومه خسروشیرین  اسم دختر
۹۱شمیلا  (فارسی، عربی) شمیل (عربی) + ا (فارسی)، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال.
۹۲شناز  شیناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز
۹۳شناسا  آگاه و مطلع
۹۴شنبلید  نام گلی است، از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین دختر برزین، یکی از همسران بهرام گور پادشاه ساسانی.
۹۵شوخ شنگ  نام دختری در رمان تبریز مه آلود.
۹۶شورآفرین  ایجاد کننده هیجان و شوق
۹۷شورانگیز  هیجان انگیز
۹۸شوشا  نام قدیم شوش
۹۹شوق انگیز  شوق (عربی) + انگیز (فارسی) آنچه سبب شوق می شود، اشتیاق آور.
۱۰۰شوکا  در گویش مازندرانی: آهو
۱۰۱شه گل  شاهگل
۱۰۲شهبانو  شاه بانو ملکه، همسر شاه
۱۰۳شهپر  شاه پر، هر یک از پرهای اصلی بال پرندگان، بال بزرگ، شهبال.
۱۰۴شهدخت  شاهدخت.
۱۰۵شهددخت  شهد (عربی) + دخت (فارسی) دختر شیرین.
۱۰۶شهدیس  درختری که شکوه و زیباییش مانند شاه است، شاهزاده خانم.
۱۰۷شهرآرا  آراینده شهر، کسی که زیباییش شهره شهر است.
۱۰۸شهراز  راز بزرگ، راز شکوهمند.
۱۰۹شهربانو  ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه ساسانی و همسر امام حسین.
۱۱۰شهرزاد  زاده شهر، نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب از زبان او نقل شده است.
۱۱۱شهرگل  گل شهر
۱۱۲شهرناز  از شخصیت های شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی و مادر سلم و تور فرزندان فریدون پادشاه پیشدادی.
۱۱۳شهرو  نام زنی زیبا در منظومه ویس و رامین، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و اداره کننده ایران در زمان کودکی شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی.
۱۱۴شهرویه  نام دختر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۱۵شهزادشاهزاده، فرزند شاه یا از نسل شاه، عنوانی برای امام زاده ها
۱۱۶شهنازموجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، نام خواهر جمشید پادشاه پیشدادی  انتخاب اسم
۱۱۷شهنواز  مورد نوازش شاه قرار گرفته
۱۱۸شهین  مرکب از شه (شاه) + ین (پسوند نسبت)
۱۱۹شیبا  شیوا، پریشان، آشفته
۱۲۰شیدخت  دختر خورشید
۱۲۱شیدر  آن که چهره ای زیبا و درشان دارد.
۱۲۲شیدرخ خورشید رخ، زیبا رو، بانویی که چهره اش چون خوشید درخشان است.
۱۲۳شیده  روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
۱۲۴شیرزن  زن شجاع، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان افراسیاب تورانی و کیخسرو پادشاه کیانی
۱۲۵شیرین  مطبوع، دلنشین، عزیز، زیبا، گرامی، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۲۶شیرین بانو  بانوی زیبا و دلنشین
۱۲۷شیرین جهان  مرکب از شیرین (مطبوع، دلنشین) + جهان، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
۱۲۸شیرین دخت  دختر زیبا
۱۲۹شیرین گل  گل زیبا
۱۳۰شیفته  عاشق، دیوانه، مجذوب، مجنون
۱۳۱شیلان چیلان، عناب
۱۳۲شینا شناوری، سعی و کوشش و تلاش
۱۳۳شیناب شینا، شناوری، سعی و کوشش
۱۳۴شیناز شناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز
۱۳۵شیوا  فصیح، بلیغ، رسا
۱۳۶شیوه  روش، قاعده، حالت، وضع، طریقه
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با ش

اسم دختر فارسی با ش
اسم دختر با ش

518 نظر برای “نام دختر با ش”

 1. ممنون.
  نظرتون راجع به اسم شهرزاد چیه؟ من دوسش دارم اما گاهی به نظرم تکراری میاد

  1. نوا جون اگر میخوای از ش اسم انتخاب کنی اسمهای قشنگتری هست. مثلا شادن اسم خودم به معنی بچه آهویی که داره بالغ میشه و میتونه به تنهایی از پس زندگیش بر بیاد. بچه آهوی توانمند.
   یا شادیا… شیدا…

  2. نه عزیز اصلا تکراری نیست خیلی قشنگه :razz:

 2. اخییی چه قدر ذوق کردم اسمم پارسیه :cool: میخوام یه رمان بنویسم اسم شخیصت رمانمو نمیدونم چی بذارم میشه کمکم کنید؟؟؟؟؟

 3. باسلام.اسم پسرم ونداد هست.اسم دختر که بهش بیاااااد.کمکم کنید؟؟؟؟؟؟؟ :neutral: :neutral:

  1. وای من عاشق اسم “وندا” م…هنوز که ازدواج نکردم اما اگه ازدواج کردم و بچه دار شدم پسر بود میذارم ونداد/دختر بود میزارم وندا♥

  2. یکی از دوستای من هم اسم پسرش ونداد و اسم دخترش رو گذاشته وستا.

  1. سلام.اولندش مابچه نيستيم همه بزرگيم كه دنبال اسم بچه ميگرديم.دومندش به نظراينجانب قديمي شده

  2. سلام.نخیر اقا امیر.من فقط 15 سالمه.دارم دنبال اسم میگردم واسه داداش یا خواهر کوچولوم که تو راهه

  3. شیوا – شادی – شیما ـ شینا ـ شروین ـ شاهین ـ

  4. به نظرم قدیمیه.
   اسم مانیا،درسا..آنیسا هم قشنگه

  1. اسم دخترم پرنیان و پسرم پویان اسم دختر از پ که به جفتش بیاد

  2. پروا…پانیز…پانیزا…پیرایش..پریا..پریسا…پگاه…پارمیدا…پانته آ…
   این همه اسم قشنگ…یکی رو انتخاب کن دیگه…

  3. سلام فک کنم پانی یا پانته آ قشنگ باشه

  1. سلامممممم
   نظرتون درباره ي اسم شكوفا چيه؟!قشنگه؟! :?: :roll:

 4. به نظر من شکوفا زیاد جالب نیست اسم های قشنگتری هم هست :razz:

 5. سلام من اسم پسرم شهاب اگر اسم دخترم بزارم شهرزاد جالب میشه یا بزارم شادی؟

 6. سلام به همه ایرانی های عزیز. به نظرتون اسم شهروز قشنگ تره یا شروین؟

  1. شروین اسم پسر کوچیکمه…به نظر من که قشنگه..خودشم از اسمش راضیه…

 7. سلام ، ممنون میشم ، کمک ام کنید ، اسم پسرم ارشیا هستش ، به نظرتان ، چه اسمش برای دخترم بزارم ، که بهش بیاد ؟ :idea:

  1. :oops: به نظر من الیسا بزاری اسم دخترتو قشنگه

  2. اسمشو بزار شیما به ارشیا خیلی میاد خیلیم خوشگله

 8. اسم پسرمن کیارش ،هنوز معلوم نیست نی نی جدیدمون دختر یا پسر ولی انتخاب اسم برام خیلی سخته.چه پیشنهادی میدین دوستان؟؟

  1. پسر بود بگذار اسمشو کامبیز اگه دختر بود بگذار کیمیا

 9. سلام . خواهرم واسه دخترش دنبال اسم مي گرده اسم خودش شهناز اسم شوهرشم محموده اسم پسرشونم شاهرخه به نظرتون چه اسمي بذاره؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *