اسم با ن

نام پسر با ن

اسم پسر فارسی با حرف ن

اسم با ن
اسم پسر با ن نام پسرانه با حرف ن
ردیفاسم فارسیمعنای نام
۱نادین در جریان، پویا و پرتحرک، الهه رودخانه، جاری
۲نامدار  مشهور، معروف، صاحب نام، دارای آوازه و شهرت بسیار
۳نامور  نام آور، مشهور
۴نامی  منسوب به نام، معروف، مشهور
۵نبرزین  اسم فرماندار گرگان در دوره داریوش پادشاه هخامنشی
۶نرداگشسپ  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سرداری از سپاهیان بهرام چوبین
۷نرسی  اسم یکی از شخصیتهای شاهنامه، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی، فرشته وحی در اوستا، هم چنین نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان
۸نریمان  اسم پدر سام، جد رستم پهلوان شاهنامه فردوسی، به معنی پهلوان، دلیر
۹نستار  از شخصیتهای شاهنامه است، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۰نستود نستور،‏ اسم از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۱نستور  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۲نستوه  خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی و نیز اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۳نستهین / نستیهن / نستهن
  از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی. نستیهن: = نستهن، برادر پیران ویسه (وزیر افراسیاب) است که در جنگ دوازده رخ به دست بیجن کشته شد.
۱۴نشواد  نام پهلوان تورانی اسم دختر فارسی
۱۵نواب عنوانی که به شاهزادگان دوره صفوی و قاجار داده می شد، روحانی، فعال سیاسی و رهبر جمعیت فدائیان اسلام که در سال هزار و سیصد و سی و چهار دستگیر و اعدام شد.
۱۶نوتاش  همیشه، دایم
۱۷نوذر  از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدادی و جانشین او
۱۸نوراهان  نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان
۱۹نوروز  روز نو و تازه، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که از نخستین لحظات سال نو آغاز می شود، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی
۲۰نورهان  تحفه، سوغات، ارمغان
۲۱نوش آذر  آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی و نیز نام یکی از پسران اسفندیار
۲۲نوشاب  آب گوارا، آب زندگی، شربت مطبوع، آب حیات
۲۳نوشیار  یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه
۲۴نوید  مژده، خبرخوش، بشارت
۲۵نوین  تازه، جدید
۲۶نهاد سرشت، اساس، ضمیر دل، طبیعت، بنیاد، قاعده، مقام و جایگاه
۲۷نهل  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
۲۸نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۹نیاسان پسری که پا جای پای اجدادش می گذارد.
۳۰نیاسان شبیه به نیاکان، مانند پدران، پسری که شبیه اجداد و نیاکان خود است.
۳۱نیاطوس نیاتور، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
۳۲نیاک پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است
۳۳نیاوش پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و پسوند مشابهت ، همچنین یکی از توابع سردشت مهاباد
۳۴نیاوند از نسل نیاکان، ادامه نسل اجداد
۳۵نیشام  نام فرشته نگهبان آذرخش
۳۶نیک  خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح اسم پسر زیبا
۳۷نیک رای دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی
۳۸نیکان  منسوب به نیک
۳۹نیما  نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج شاعر معروف ایرانی قرن چهاردهم، همچنین اسم مازندرانی پسرانه به معنی کمان؛ (معنی کامل اسم نیما)
۴۰نیو  دلیر، شجاع
۴۱نیوان مرد دلیر، شجاع پهلوان
۴۲نیوتش با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت، بر وزن پیشکش
۴۳نیوتیش نیوتش، با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت (هر سه حرف اول ساکن هستند، بر وزن دیو)
۴۴نیوزاد  (بر وزن دیو) به معنی پهلوان زاده
۴۵نیوزار  از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ن

549 نظر برای “نام پسر با ن”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *