مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

نام پسر با ن

اسم پسر فارسی با حرف ن

اسم با ن

اسم پسر با ن نام پسرانه با حرف ن

ردیف اسم فارسی معنای نام
۱ نادین  در جریان، پویا و پرتحرک، الهه رودخانه، جاری
۲ نامدار   مشهور، معروف، صاحب نام، دارای آوازه و شهرت بسیار
۳ نامور   نام آور، مشهور
۴ نامی   منسوب به نام، معروف، مشهور
۵ نبرزین   اسم فرماندار گرگان در دوره داریوش پادشاه هخامنشی
۶ نرداگشسپ   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سرداری از سپاهیان بهرام چوبین
۷ نرسی   اسم یکی از شخصیتهای شاهنامه، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی، فرشته وحی در اوستا، هم چنین نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان
۸ نریمان   اسم پدر سام، جد رستم پهلوان شاهنامه فردوسی، به معنی پهلوان، دلیر
۹ نستار   از شخصیتهای شاهنامه است، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۰ نستود  نستور،‏ اسم از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۱ نستور   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۲ نستوه   خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی و نیز اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۳ نستهین / نستیهن / نستهن
  از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی. نستیهن: = نستهن، برادر پیران ویسه (وزیر افراسیاب) است که در جنگ دوازده رخ به دست بیجن کشته شد.
۱۴ نشواد   نام پهلوان تورانی اسم دختر فارسی
۱۵ نواب  عنوانی که به شاهزادگان دوره صفوی و قاجار داده می شد، روحانی، فعال سیاسی و رهبر جمعیت فدائیان اسلام که در سال هزار و سیصد و سی و چهار دستگیر و اعدام شد.
۱۶ نوتاش   همیشه، دایم
۱۷ نوذر   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدادی و جانشین او
۱۸ نوراهان   نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان
۱۹ نوروز   روز نو و تازه، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که از نخستین لحظات سال نو آغاز می شود، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی
۲۰ نورهان   تحفه، سوغات، ارمغان
۲۱ نوش آذر   آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی و نیز نام یکی از پسران اسفندیار
۲۲ نوشاب   آب گوارا، آب زندگی، شربت مطبوع، آب حیات
۲۳ نوشیار   یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه
۲۴ نوید   مژده، خبرخوش، بشارت
۲۵ نوین   تازه، جدید
۲۶ نهاد  سرشت، اساس، ضمیر دل، طبیعت، بنیاد، قاعده، مقام و جایگاه
۲۷ نهل   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
۲۸ نیاتور  نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۹ نیاسان  پسری که پا جای پای اجدادش می گذارد.
۳۰ نیاسان  شبیه به نیاکان، مانند پدران، پسری که شبیه اجداد و نیاکان خود است.
۳۱ نیاطوس  نیاتور، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
۳۲ نیاک  پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است
۳۳ نیاوش  پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و پسوند مشابهت ، همچنین یکی از توابع سردشت مهاباد
۳۴ نیاوند  از نسل نیاکان، ادامه نسل اجداد
۳۵ نیشام   نام فرشته نگهبان آذرخش
۳۶ نیک   خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح اسم پسر زیبا
۳۷ نیک رای  دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی
۳۸ نیکان   منسوب به نیک
۳۹ نیما   نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج شاعر معروف ایرانی قرن چهاردهم، همچنین اسم مازندرانی پسرانه به معنی کمان؛ (معنی کامل اسم نیما)
۴۰ نیو   دلیر، شجاع
۴۱ نیوان  مرد دلیر، شجاع پهلوان
۴۲ نیوتش  با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت، بر وزن پیشکش
۴۳ نیوتیش  نیوتش، با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت (هر سه حرف اول ساکن هستند، بر وزن دیو)
۴۴ نیوزاد   (بر وزن دیو) به معنی پهلوان زاده
۴۵ نیوزار   از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ن

546 نظر برای نام پسر با ن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *