بهرام

معنی اسم بهرام

بهرام

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم بهرام در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم بهرام

معنی بهرام

بهرام به چه معناست؟ Bahram Name Meaning

بهرام یعنی: پیروزی. معانی شکننده سدها و موانع و پیروز بر موانع از این اسم قابل تعبیر هست. معادل وهرام و ورهرام در فارسی میانه است. قسمت اسم پسرانه با و را ببینید در این باره توضیح داده ایم. در ایران باستان، به روز بیستم هر ماه، بهرام می‌گفتند و روز های سه شنبه را بهرام شید می نامیدند.

بهرام از اصیل ترین اسامی پسرانه ایرانی است. اسمی که در جای جای تاریخ ایران زمین وجود داشته است. نام شخصیت های مختلف بوده و  در اشعار شعرای فارسی زبان ایران باستان بارها آمده است. علاوه بر این، بهرام معادل مریخ هست و از جمله اسم های ایرانی در منظومه خورشیدی. بهرام این اسم اوستایی پسرانه از اسامی شاهنامه ای نیز می باشد.

ریشه اسم بهرام

ریشه نام بهرام فارسی و در واقع اوستایی است و یک اسم اصیل ایرانی محسوب می شود. گویند که در ایران باستان بهرام یا وَرَثْرَغْنه ایزد جنگ و جنگاوری بوده و همکار میترا ایزد پیمان و خورشید و ایزد نور و باروری می‌باشد. پیش از هخامنشیان و پس از آن ایزدان و ایزد بانوان بسیاری وجود داشتند که عبارتند از مهر، آناهیتا، بهرام و تیشتر.

نام دیگر بهرام

اسم دیگر بهرام، مریخ (عربی / یونانی) و در انگلیسی مارز Mars هست.

عکس اسم بهرام با معنی:

معنی اسم بهرام
عکس اسم بهرام با معنی

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم بهرام را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

گلاره

اسم گلاره

گلاره

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم گلاره در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم گلاره

گلاره از جمله اصیل ترین اسم های ایران زمین است. اسم زیبای دخترانه که ریشه اصیل لری و کردی (کوردی) دارد.

معنی گلاره

گلاره به چه معناست؟ Gelareh Name Meaning

گلاره یعنی: دوست داشتنی، محبوب. گلاره از نظر لغوی یعنی مردمک چشم. در فرهنگ ایرانیان چشم ارزشمند است و در الفاظ مختلفی به کار می رود. برای نمونه “مثل دو تا چشم هام ازش مراقبت می کنم”، “به روی چشم” و …

علاوه بر گلاره یک اسم دیگر نیز داریم که از نظر معنا هم تشابه زیادی با نام گلاره دارد، اسم تیارا که به معنی موجب آرامش چشم است و مجازا دوست داشتی معنی می شود. از نظر معنا با نام ساتین نیز قرابت دارد.

معنی گلاره به کردی

گلاره = عزیز، دوست داشتنی، نورچشمی.

ریشه اسم گلاره

ریشه نام گلاره کردی و لری است. کردهای عزیز گلاره را یک اسم دختر کردی می دانند و لرهای مهربان یک اسم دختر لری. همانطور که از ۱۵ سال پیش بارها اعلام کرده ایم، این امر چیز عجیب یا جدیدی نیست. بسیاری از نام ها، واژگان و فرهنگ ها بین اقوام مختلف ایرانی مشترک هست و همین زیبایی و یکپارچگی ایرانیان را نشان می دهد.

اسم گلاره به انگلیسی

جالب است که بدانید، گلاره تشابه لغوی و معنایی زیادی با اسم کلارا Clara که یک نام لاتین هست دارد. نام کلارا در منابع خارجی، محبوب و روشن معنی شده است.

در منابع لاتین به صورت Glara نوشته شده است که البته از نظر تلفظ اسم چیزی ما بین اسم گلاره و گلارا (= گل آرا از اسامی با گل) هست.

اصطلاحات زیبای کردی با گلاره

 • گلاره چاوم به کردی یعنی تخم چشم هایم، بینایی (سو) چشم هایم و به طور کلی یعنی عزیزم، عزیز دلم.
 • گلارکم به کردی یعنی چشمانم، عزیزم، نور چشمم، عزیز و دوست داشتنی من.

عکس اسم گلاره با معنی

معنی اسم گلاره
معنی گلاره به کردی

❤️ در ادامه بررسی کامل تر اسم گلاره را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

آمیتیس

معنی اسم آمیتیس

آمیتیس

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم آمیتیس در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم آمیتیس

معنی آمیتیس

آمیتیس به چه معناست؟ Amitis / Amytis Name Meaning

آمیتیس یعنی دارای اندیشه نیک. معنی گل سرخ نیز در برخی منابع برایش آمده است. توجه شود که اسم آمیتیس Amytis را با سنگ آمیتیست Amethyst اشتباه نگیرید.

ریشه اسم آمیتیس

ریشه نام آمیتیس اوستایی است. آمیتیس از جمله اصیل ترین اسم های ایرانی و دنیاست. اسم اوستایی دخترانه که از دوران مادها وجود داشته است. آمیتیس، شاهدخت مادها، فرزند آستیاگ بود و علاوه بر این نام شخصیت های دیگری در تاریخ ایران و جهان بوده است.

بر اساس مستندات تاریخی، آميتيس طی مناسبات سیاسی میان پادشاهی ماد و امپراتوری بابل نو به همسری بخت‌النصر دوم پادشاه بابل درآمد. وی لقب ملکهٔ بابل را نیز دارد. چیزی که ما را یاد روایاتی درباره اسم سمیرامیس نیز می اندازد.

“بروسوس” مورخ یونانی امیتیس را فرزند آستیاگ معرفی کرده است. هنگامی که حکومت ماد و بابل علیه آشور متحد شدند، این اتحاد و دوستی هووخشتره شاه مادی و نبوپلسر شاه بابلی بر روی ویرانه‌های آشور باعث به وجود آمدن یک ازدواج سیاسی شد.

معنی آمیتیس
معنی اسم آمیتیس

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم آمیتیس را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

ابجد ارتعاش اسم

ابجد و ارتعاش اسم

ابجد

همانطور که می دانید، ابجد یا علم اعداد (عددشناسی یا نومرولوژی) بیان می دارد که حروف الفبا دارای ارزش عددی هستند. این ارزش که به بیانی دیگر معادل ارتعاش حروف هست به صورت جدول زیر مشخص می شود:

جدول ابجد
جدول ابجد کبیر

جدول فوق، ارزش حروف بر اساس ابجد کبیر هست که در ارزیابی و بررسی نام ها بر اساس ابجد کاربرد دارد. برای مثال ابجد اسم آسنا می شود:

آ + س  + ن + آ یعنی ۱ + ۶۰ + ۵۰ + ۱ که معادل ۱۱۲ خواهد بود.

ابجد حروف گ چ پ ژ

حروف پ ژ گ چ که در الفبای عربی وجود ندارد، ابجدشان مطابق جدول بالاست. برخی افراد می فرمایند که ابجد این حروف معادل صفر هست که به کل بحث ارتعاش را زیر سوال می برند! به مثال زیر توجه نمایید:

اگر مطابق فرمایش این افراد، ابجد اسم پگاه را محاسبه کنیم: یعنی باید حروف پ و گ را ندید بگیریم و ابجد اسم پگاه معادل ابجد “آه” می شود! یا مثلا ابجد اسم پژمان معادل معادل ابجد “مان” می شود! چنین چیزی با منطق جور در می آید!؟

پس ابجد حروف گ چ پ ژ باید معادل جدول ابجد بالا محاسبه شود. اینجا درباره عددشناسی بیشتر بخوانید.

ابجد اسامی دارای تشدید

درباره واژگان و اسامی دارای تشدید، در منابع معتبر تر نوشته شده که آن حرف دارای تشدید، ۱ بار محاسبه می شود. برای مثال ابجد اسم محمد در منابع موثق ۹۲ ذکر شده است. یعنی م + ح + م + د. بدون در نظر گرفتن تشدید روی حرف میم دوم.

ابجد اسم ها

بهترین اسم ها بر اساس ابجد کدام نام ها هستند؟

بر اساس محاسبات ابجد اسم هایی که در طبقه بندی اجتماعی اشرافی قرار دارند و در آن واحد وضعیت معیشت صعودی دارند، بهترین نام ها بر اساس ابجد فرد هستند. اما بهترین نام ها برای هر فرد کدام اسم ها هستند؟

روش درست محاسبه ابجد اسم

وضعیت ابجد هر اسم برای فرد بر اساس معیار های زیر مشخص می شود:

 • ابجد نام مادر
 • ابجد نام خانوادگی
 • ابجد نام پدر
 • ماه تولد

بر اساس موارد فوق می توان وضعیت نام فعلی فرد را ارزیابی یا مشخص کرد و یا اسامی اشرافی صعودی (یعنی بهترین اسامی بر اساس ابجد وی) به او پیشنهاد داد.

محاسبه ارتعاش اسم

طبقه بندی اجتماعی اسم در ابجد

هر اسم از دید ابجد در یکی از ۴ دسته زیر قرار دارد:

 1. اشرافی: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی های مثبت بین ۷۵ تا ۱۰۰%.
 2. عرفانی: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۵۰ تا ۷۵%.
 3. کم درآمد: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۲۵ تا ۵۰%.
 4. حادثه آفرین (حادثه ساز): یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۱ تا ۲۵%.

وضعیت معیشت اسم در ابجد

هم چنین هر اسم بر اساس ابجد در یکی از ۳ وضعیت زیر جای دارد:

 1. صعودی (سود)
 2. ثابت (راکد)
 3. نزولی (زیان)

اسامی با ارتعاش بالا

همانطور که در بالا نیز گفتیم، اسمی که هم در طبقه اجتماعی اشرافی و هم در وضعیت صعودی باشد، بهترین نام برای فرد هست.

مطالب نامربوط به ابجد

متاسفانه چند ماهی است که افراد بی تعهد اصطلاحات عجیب و یا موارد نامربوط را به ابجد و علم اعداد ربط داده اند. بر اساس درخواست ها و پیام هایی از شما که بیان کردید دچار سردرگمی و مشکل شده اید در این قسمت به این مقوله می پردازیم.

ابجد اسم و کد کیهانی

کد کیهانی هیچ ارتباطی به ابجد ندارد. کد کیهانی شیوه محاسبات غربی است که بر اساس تاریخ دقیق تولد فرد (به میلادی) محاسبه می شود و هیچ رابطه ای با ابجد ندارد. در هیچ یک از منابع اعم از ابجد شیخ بهایی، کتب و متون نومرولوژی نیامده است.

ابجد اسم و اصطلاح خوش قدم / بد قدم

اصطلاح پاقدم که چند ماهی است توسط پیج های زرد تازه ایجاد شده مطرح شده و متاسفانه خیلی ها را دچار مشکل کرده نیز هیچ رابطه ای با ابجد ندارد.

اصطلاحات مانترا، همسویی و نامه نگاری با فرشتگان!

این موارد نیز در هیچ منبع موثق نیامده و ارتباطی به ابجد ندارد. متاسفانه افراد سودجو با به کار بردن این الفاظ جدید و به اصطلاح جذاب و فریبنده از نظر ظاهری سعی در جذب مخاطب و … دارند.

وضعیت ابجد نام هر فرد

پس ابجد هر نام بر اساس علم اعداد و محاسبات مربوط به ابجد برای هر فرد محاسبه می شود و منحصر به فرد است. نمی توان گفت اسامی اشرافی صعودی برای یک فرد برای فرد دیگر کاربرد دارد. بر اساس محاسبات ریاضی و بحث احتمالات، احتمال اینکه اسمی برای یک فرد اشرافی صعودی باشد و برای فرد دیگر نیز (تصادفا) همین وضعیت را داشته باشد تنها حدود ۸ درصد هست!

لیست اسامی با ارتعاش بالا

این لیست (نام های اشرافی صعودی) مسلما از هر جایی قابل تهیه نیست چرا که برای هر شخص منحصر به فرد می باشد.

ارزیابی ارتعاش نام زوجین

در برخی موارد بر حسب نیاز فرد (متاهل یا در شرف ازدواج) میتوان وضعیت نام فرد با نام زوج (پارتنر) وی را تعیین کرد. بر این اساس و محاسبات مربوط به ابجد، نام فرد و زوج او در ۵ وضعیت قرار می گیرند که به طور خلاصه اسم هایی که در بهترین وضعیت تناسب نسبت به هم هستند اسامی در تفاهم کامل خوانده می شوند.

پس به طور کلی می توان برای هر فرد ابتدا طبقه بندی اجتماعی و وضعیت معیشت نامش را بررسی کرد (یا اسامی اشرافی صعودی پیشنهاد داد) و سپس وضعیت نامش را با نام همسر، زوج، نامزد یا پارتنر بررسی کرد.

اسم پرهام

اسم پرهام

در مطالب قبلی نام‌فارسی درباره معنی اسم پرهام مطلبی قرار دادیم و به درخواست دوستان این بار به بررسی دقیق تر این اسم پسر شیک و زیبا که در زبان ها و فرهنگ های مختلف به شکل متفاوت هست می پردازیم.

پرهام

خیلی از اسم های بین المللی در زبان های مختلف اشکال مختلفی دارند که اسم پرهام هم از این دسته نام هاست. مثل اسمهایی چون مریم، ایلیا، یوسف، اسکندر، یوحنا و … که اکثرا نام شخصیتی تاریخی یا مذهبی هستند.

اسم پرهام در دیگر زبان ها

پرهام نامی فارسی است که معرب آن ابراهیم هست. در لاتین و کشورهای غربی، آبراهام Abraham نوشته و خوانده می شود. از شخصیت های معروف با نام آبراهام، لینکولن (رییس جمهور آمریکا) و مازلو (روانشناس معروف آمریکایی) هستند.

معنی اسم پرهام در لغت نامه دهخدا

پرهام: پرهام [ پَ ] (اِخ) نامی است پارسی باستانی (کذا) و معرب آن براهیم است. (برهان قاطع).

اسم پرهام در شاهنامه فردوسی

برخی معتقدند پرهام در اشعار شاهنامه به صورت براهام آمده است، که البته براهام شخصیت مثبتی در داستان شاهنامه نیست:

ازان پس براهام را خواند و گفت / که ای در کمی گشته با خاک جفت

و در جای دیگر فردوسی می فرماید:

به پیش براهام شد پیشکار / بگفت آنچ بشنید ازان نامدار

لیست اسامی پسرانه در شاهنامه را نیز ببینید. درباره براهام.

معنی اسم پرهام و فرهام

از اسامی مشابه پرهام نام فرهام هست و خیلی دور از ذهن نیست که این دو نام هم معنی باشند. اتفاقی که برای اسم های فرنیا و پرنیا و واژگانی چون فردیس و پردیس افتاده است.

عکس اسم پرهام

اسم پرهام به انگلیسی

Parham
اسم پرهام به انگلیسی

شخصیت های معروف با نام پرهام

از شخصیت معروف با اسم پرهام می توان به پرهام مقصودلو (قهرمان شطرنج) و پرهام ساعدی (ملی پوش اسکواش و مربی تنیس) اشاره کرد.

پرهام لقب کدام پیامبر است؟

پرهام معادل نام ابراهیم هست و شاید بتوان گفت معادل نام حضرت ابراهیم است.

معنی اسم پرهام در قران

پرهام در کتاب قرآن نیامده است. (سوال برخی از افراد بود!)

اسم پرهام قشنگه؟

نظر شما چیست؟ در قسمت نظرات بنویسید.

اسم برای همستر

اسم برای همستر

در مطالب قبلتر روی وبسایت نام‌فارسی اسم های مناسب برای حیوان خانگی محبوب در دهه اخیر، همستر را قرار دادیم و در اینجا به درخواست خیلی از دوستان اسامی زیبا برای همستر را قرار داده ایم. همستر از سالیان خیلی دور تر در میان برخی از افراد حتی در ایران به عنوان حیوان خانگی (Pet) شناخته می شد. جانوران بانمکی که در خانه های شیشه ای (آکواریوم بدون آب) و میان پوشالهای مخصوص حرکات بامزه ای از خود نشان می دادند. نخودچی یا تکه های هویج به دست می گرفتند و میخوردند و دل خیلی ها رو برده بودند و می برند.

همستر

همستر یا به اصطلاح دهان‌کیسه به گروهی از جوندگان از نوع کیسه گونه گفته می‌شود که به زیرخانواده موش ها تعلق دارند. بد نیست بدانید که بینایی همستر بسیار ضعیف است آن‌ها نزدیک‌بین هستند و کوررنگی دارند.

همسترها معمولاً تنها زندگی می‌کنند و هزینه و جای زیادی هم نمی‌خواهند. همین امر سبب شده‌ که مورد علاقهٔ انسان‌ها قرار گیرند. شناخته شده‌ترین گونه همستر، همستر طلایی یا سوری است که معمولا به عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌شود. سایر گونه‌های همستر که معمولاً به عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌شوند عبارتند از سه گونه همستر کوتوله شامل همستر کوتوله کمبل، همستر کوتوله سفید زمستانی و همستر روبوروسکی. اینجا درباره همستر بیشتر بدانید.

تلفظ درست همستر

هَمستِر (به انگلیسی: Hamster) تلفظ درست همستر هست.

بازی همستر کامبت

شاید خیلی از افراد تا قبل از بازی همستر کامبت در تلگرام، نمی دانستند که همستر چیست و هنوز هم ندانند. خیلی از افراد مدعی الامور در حوزه اطلاعات روز هم تلفظ همستر و بسیار از اصطلاحات در این بازی را اشتباه بیان می کنند. واژه پرافیت Profit به معنی سود را پروفیت تلفظ می کنند و …!

بازی همستر کامبت Hamster Kombat یک بازی موبایلی است که بر بستر تلگرام ساخته شده و ظرف مدت زمان کمی مخاطبان بسیاری را جذب خود کرده است.

اسم های بانمک برای همستر نر و ماده

اسامی خارجی و ایرانی برای همستر

 • شیکا
 • کوکی
 • دالی
 • گل باقالی
 • ترینیتی
 • کامو
 • میسو
 • میلی
 • کلوچ (مخفف کلوچه)
 • شوشو
 • میشی
 • غمبر (غم + بر) یعنی غم رو می بره!
 • پشمک
 • فندق
 • گردو
 • تینی
 • فلفل
 • نبات
 • کنجد
 • عشقول
 • جلی Jelly
 • جیبی!
 • تیمی
 • تافی
 • قندی
 • اوجی
 • ابری
 • سانی
 • چاچا
 • جوجون
 • جیمبو
 • جی لو
 • شکر
 • پنبه
 • عسل
 • تانی
 • کاکل
 • کاکلی
 • بلا Bala (یعنی شیطون)
 • پشمک
 • جوجی

اسم برای همستر سفید

 • برفی
 • پشمک
 • وایتی
 • وایت
 • اسنو
 • اسنو وایت Snow white

اسم برای همستر زرد ماده

بلوندی و یا گلدی

اسم برای همستر جفت

همستر ها سفید باشند:

 • اسنو و وایت
 • برفی و پشمک
 • برفی و وایتی

اسم برای همستر جفت با رنگ سفید و رنگ های دیگر:

 • ریکی و نیکی یا ریکی و کوکی
 • میکی و مینی Mickey & Minney مثل میکی ماوس و مینی ماوس Minnie Mouse
 • جیمی و جین
 • دیلان و دالی
 • جو و جوجو
 • ژله و فلفل
 • میلان و مایلی
 • دنی و بانی Danny & Bunny
 • میکی و موکا یا میکی و کیمی
 • از ترکیب اسامی پایین و بالا استفاده کنید.
اسم همستر
اسم برای همستر سفید فارسی جفت بامزه

اسم برای همستر نر

 • جیمی Jimmy
 • جیم Jim
 • لئو Leo
 • میکی
 • تامی
 • ریکی
 • سالتی Salty
 • جکی
 • اسکار
 • هیم Him
 • ریو
 • رفیق
 • توییتی
 • جورج
 • پیکا
 • آریل
 • پِتی
 • جِرِنی
 • راکی

اسم برای همستر ماده

 • گلی
 • کیارا
 • ریا
 • هالی
 • ملین
 • هانی
 • کرشمه
 • تی تی
 • ناناز
 • مارلین
 • میشی
 • دلی
 • کلئو
 • سوفی
 • شیشی She She
 • شیجون SheJoon
 • بلوند
 • بلی
 • مالین
 • کیوتی Cutie
 • جسی
 • چیا
 • اسکای Sky
 • الی
 • کارلین
 • بلا Bella
 • پیکسی
 • بادی
 • توبی
 • جی جی JiJi
 • پیچک
 • نمک
 • اشی Ashy
 • روستِر
 • ملی
 • کارامل

اسم های خارجی لاتین برای همستر

 • چیچا
 • چیچی
 • کاکا
 • دیلان
 • جینا
 • لینی
 • لیوی Livi
 • بالی
 • لینا
 • باب یا بابی یا چیکو (برای اسم همستر نر)
 • نانا
 • فافا
 • کوکو
 • فیفی

پیشنهاد اسم برای همستر

اسم همستر شما چیست؟ چه پیشنهادی برای نام همستر دارید؟ در قسمت نظرات (پایین) بنویسید.