معنی اسم خاطره

خاطره

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم خاطره در ثبت احوال ایران

معنی خاطره

خاطره یعنی: یادبود اتفاقی شیرین، که در گذشته روی داده است.

ریشه اسم خاطره

ریشه نام خاطره عربی است.

اسم خاطره در ثبت احوال ایران

فراوانی خاطره در ثبت احوال

تعداد اسم خاطره در ثبت احوال ۲۴٫۳۵۵ نفر است. یعنی یک فراوانی متعادل (نه خیلی زیاد و نه کم).

معنی خاطره در ثبت احوال

خاطره = (عربی) یادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر.

اسم های مشابه خاطره

اسم دختر که به خاطره بیاد

نام های دخترانه آترا، ترنم، ترمه، عطرین، آترینا، تیارا از جمله اسم های دخترانه متناسب با خاطره هستند.

اسم پسر که با خاطره بیاد

نام های پسرانه آرتان، آرات، آرتا، آرتین از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام خاطره هستند.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم خاطره چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.